ตั้งแต่มาพ้อ
Bm 
เจ้า 
 
ความเหงาก็เริ่มจาง
F#m 
หาย
 
เปลี่ยนเป็นความหวั่นไ
G 
หว 
 
หัวใจยังคึ
A 
ดฮอด..
 
เจ้าอยู่เด้
D 
อหล่า..

INSTRU | Bm | G | A | Bm |
INSTRU | Bm | G | A | D | A |

 
บ่ได้มาพ้อ
Bm 
หน้า 
 
แชทหาได้บ่
F#m 
คำแพง
 
อยากแ
G 
สดง..ความฮัก 
 
ความจริง
A 
ใจ
 
อยากให้เจ้ารั
Bm 
บรู้..ว่าตอนนี้อ้ายบ่
F#m 
มีไผ
 
อยากได้เ
G 
จ้ามาเป็นลูกใ
A 
ภ้อีแม่..

 
แต่กะ
G 
ติดเพียงเจ้ามีไ
A 
ผในใจบ่
 
คั่นว่า
F#m 
อ้ายอยากขอเป็น
Bm 
แฟนน้องหล่า
 
เป็นแฟนกันโ
G 
ลดบ่ล่ะ 
 
แม่อ้ายบ่
A 
ว่า
 
กำลังห
D 
าลูกใภ้..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใ
D 
จบ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา.. 
 
 
Em 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..
 
กับอ้าย เจ้าใ
D 
จบ่

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
แต่กะ
G 
ติดเพียงเจ้ามีไ
A 
ผในใจบ่
 
คั่นว่า
F#m 
อ้ายอยากขอเป็น
Bm 
แฟนน้องหล่า
 
เป็นแฟนกันโ
G 
ลดบ่ล่ะ 
 
แม่อ้ายบ่
A 
ว่า
 
กำลังห
D 
าลูกใภ้..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใจ
D 
บ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา..
Em 
.. 
 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใ
D 
จบ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา..
Em 
.. 
 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..
 
กับอ้าย เจ้าใ
D 
จบ่..

OUTRO | Bm | G | A | D | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites