INTRO | Em | D | C | B7 |
INTRO | Em | D | C | B7 |

Em 
กายนั้นเราต้องจาก
 
ต้องพลัดพ
C 
รากอำลาอย่างอาลัย
 
ที่ตร
G 
งนี้เมื่อมึงจากไป 
 
ย่อมมีน้ำ
D 
ตา
Em 
เรานั้นเคยเผชิญ..
 
ความ
C 
ทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
 
มาวัน
G 
นี้ที่มึงจากลา 
 
มาทิ้งกู
D 
ไป

 
เรื่องที่มึงกั
Em 
บกู 
 
เคยเรีย
G 
นรู้ 
 
เคยใจแลกใ
D 
 
เคยล้ม
C 
ลุกคลุกคลานตั้งมากมาย
 
จนสุดท้
D 
ายแล้วมึงต้องไป 
 
จากไปแ
B7 
ล้ว 
 
โอ๊ย..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง 
 
ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ.. 
 
แล้วเราจะได้พ
Em 
บกัน

INSTRU | Em | D | C | B7 |
INSTRU | Em | D | C | B7 |

Em 
กายนั้นเราต้องจาก
 
ต้องพลัดพ
C 
รากอำลาอย่างอาลัย
 
ที่ตร
G 
งนี้เมื่อมึงจากไป 
 
ย่อมมีน้ำ
D 
ตา
Em 
เรานั้นเคยเผชิญ
 
ความ
C 
ทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
 
มาวัน
G 
นี้ที่มึงจากลา 
 
มาทิ้งกู
D 
ไป

 
เรื่องที่มึงกั
Em 
บกู 
 
เคยเรีย
G 
นรู้ 
 
เคยใจแลกใ
D 
 
เคยล้ม
C 
ลุกคลุกคลานมามากมาย
 
จนสุดท้
D 
ายแล้วมึงต้องไป 
 
จากไปแ
B7 
ล้ว 
 
โอ๊ย..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง..ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง 
 
ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ.. 
 
แล้วเราจะได้พ
Em 
บกัน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites