Tune to Eb
INTRO | Bm | G | A | F# | F# |

 
อาจจะสับ
Bm 
สน
 
เมื่อเธอเจอ
F#m 
คนที่เหมาะ
G 
สมกว่า
 
เป็นหน้าเป็น
A 
ตา
 
ของพ่อแม่เธออย่างที่เขา
Bm 
หวัง
 
เธออาจลืม
Bm 
หลัง
 
เรื่องราวเคยห
F#m 
วังไว้แค่ช่วงห
G 
นึ่ง
 
แต่ฉันยังต
A 
รึงเรื่องรักสองเราไม่เคยส
Bm 
ร่างซา

 
เมื่อในวัน
Em 
นี้และช่วงผ่านพ้น
Bm 
มา
 
ยังปรารถ
F# 
นาในก้าวต่อไปจะเคียงข้า
Bm 
งกัน

 
เก็บน้ำ
D 
ตา 
 
ความรู้สึก
Em 
นั้น
G 
ฉัน  
A 
เข้า  
Bm 
ใจ
 
พรุ่งนี้วั
G 
นใหม่ 
 
อย่าท้อใ
A 
 
เธอยังมี
Bm 
ฉัน

 
เมื่อในวัน
Bm 
นี้เรายังไม่พร้อมในหลา
G 
ยๆสิ่ง
 
ยอมรับความจ
A 
ริงอย่าละทิ้งฝันเคยร่วมวา
Bm 
ดไว้
 
รอยยิ้มให้
Bm 
เขาน้ำตาเราเอาดื่มให้ชื่
G 
นใจ
 
หนักแน่นเอาไ
A 
ว้ฉันจะก้าวไปคว้าชัยแ
Bm 
น่นอน

 
เก็บน้ำ
D 
ตา 
 
ความรู้สึก
Em 
นั้น
G 
ฉัน  
A 
เข้า  
Bm 
ใจ
 
พรุ่งนี้วั
G 
นใหม่ 
 
อย่าท้อใ
A 
 
เธอยังมี
Bm 
ฉัน

INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |

 
เก็บน้ำ
D 
ตา 
 
ความรู้สึก
Em 
นั้น
G 
ฉัน  
A 
เข้า  
Bm 
ใจ
 
พรุ่งนี้วั
G 
นใหม่ 
 
อย่าท้อใ
A 
 
เธอยังมี
Bm 
ฉัน

 
เมื่อในวัน
Bm 
นี้เรายังไม่พร้อมในหลา
G 
ยๆสิ่ง
 
ยอมรับความจ
A 
ริงอย่าละทิ้งฝันเคยร่วมวา
Bm 
ดไว้
 
รอยยิ้มให้
Bm 
เขาน้ำตาเราเอาดื่มให้ชื่
G 
นใจ
 
หนักแน่นเอาไ
A 
ว้ฉันจะก้าวไปคว้าชัยแ
Bm 
น่นอน

 
หนักแน่นเอาไ
F# 
ว้ฉันจะก้าวไป..
 
คว้าชัยแ
Bm 
น่นอน

OUTRO | G | A | F# | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites