INTRO | Bm | D | Em | Bm |
INTRO | Bm | D | Em A | Bm | Bm |

 
บ่อยากเห็น
Bm 
หน้า 
 
เพราะกลัวน้ำตาจะไ
D 
หล
 
บ่อยากอยู่ใ
Bm 
กล้ 
 
เพราะย้านเกิดอาการใจอ่อน
 
สัมพันธ์
Em 
เฮาจบ 
 
เมื่ออ้ายมีผู้ม
D 
าก่อน
 
ถึงยังอา
Em 
วรณ์ แต่เขามาก่อน น้องต้อง
F#m 
หลีกทาง

 
ฮักยังบ่
Bm 
จาง 
 
แต่ขอถอยห่างเพื่อหาทางไป
 
ถึงต้องฝืนใจ ต้องลบให้ได้เรื่องราวต่างๆ
 
 
บุญน้องบ่
D 
หลาย 
 
บ่อาจดึงอ้ายให้มาเคียงข้าง
 
ขอหยุดทุกอ
A 
ย่าง ความฮักฮ่างๆ ส่งคืนน้อ
Bm 
งสา

 
หากยังมีวา
G 
สนา 
 
ชาติห
A 
น้าจั่งมาฮั
D 
กกัน
 
ชาตินี้ขอให้หยุด
Em 
ฝัน 
 
ให้
A 
มันเหลือเพียงหยด
D 
น้ำตา
 
อ้อมกอดที่เคยเสี
Bm 
ยไป 
 
แม้นบ่อาจเอาย้อน
Em 
คืนมา
 
ให้มัน
Bm 
จบเสียทีพี่
D 
จ๋า 
 
ชาติห
A 
น้าจั่งว่ากั
D 
นใหม่

 
ถึงบ่มี
Bm 
ไผ 
 
ยืนยันว่าชาติหน้ามี
 
ก็คุ้มเต็มที ชาตินี้ที่เฮามีใจ
 
 
หากมีชาติ
Em 
หน้า 
 
ถือว่าเป็นผลกำไร
 
จั่งพ้อกันใ
D 
หม่ 
 
เด้ออ้
A 
ายขอให้โ
Bm 
ชคดี

INSTRU | G | A | D | D |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |

 
หากยังมีวา
G 
สนา 
 
ชาติห
A 
น้าจั่งมาฮั
D 
กกัน
 
ชาตินี้ขอให้หยุด
Em 
ฝัน 
 
ให้
A 
มันเหลือเพียงหยด
D 
น้ำตา
 
อ้อมกอดที่เคยเสี
Bm 
ยไป 
 
แม้นบ่อาจเอาย้อน
Em 
คืนมา
 
ให้มัน
Bm 
จบเสียทีพี่
D 
จ๋า 
 
ชาติห
A 
น้าจั่งว่ากั
D 
นใหม่

 
ถึงบ่มี
Bm 
ไผ 
 
ยืนยันว่าชาติหน้ามี
 
ก็คุ้มเต็มที ชาตินี้ที่เฮามีใจ
 
 
หากมีชาติ
Em 
หน้า 
 
ถือว่าเป็นผลกำไร
 
จั่งพ้อกันใ
D 
หม่ 
 
เด้ออ้
A 
ายขอให้โ
Bm 
ชคดี

 
พักก่อนชา
Em 
ตินี้ 
 
ที่
A 
รักฮักกันชา
Bm 
ติใหม่

OUTRO | G | A | Bm | A |
OUTRO | G | A | Bm | Bm | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites