ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อฝากเขา
Am 
สานต่อแนเด้
Dm 
อ..

INSTRU | F C | Bb C |
INSTRU | F C | Bb C | C |

 
แม่
นอ้ายดีบ่พ
อหรือหยัง
 
อ้ายพร้
Am 
อมปรับโตสุอย่
Dm 
าง
 
เป็นหยั
Bb 
งบ่เว้าสู่ฟั
Am 
 
เหตุผ
Gm 
ลก่อนเจ้าสิไ

 
เซ
าฮักกันแล้วบ่
คนงาม
 
แค่ถา
Am 
มด้วยความข้อง
Dm 
ใจ
 
คั่นแม่
Bb 
นว่าเขาดีหล
Am 
าย
 
อ้ายนี้
Gm 
ก็ดีใจ
นำ

 
Bb 
นถืกเทบ่โอเค
ดอก
 
ต้องยอ
Am 
มรับกรรม 
 
เป็
Dm 
นธรรมดา
 
คั่น
Bb 
ยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อ
เวลา..
 
ความเจ็บ
Am 
สองเฮาเอาไ
Dm 
ว้
 
ความฮักของอ้า
Bb 
ยใกล้จบลงแล้
 
แต่เจ้านี่
Am 
ติ 
 
เพิ่งเริ่มต้นให
Dm 
ม่
 
เห็นเจ้
Bb 
าสมหวังอ้ายก็คว
Am 
รดีใจ
 
ได้มา
Bb 
ทำหน้าที 
 
่ยินดี
ส่งท้ายก็
พอ.. 
 
 

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb Am | Gm Dm |
INSTRU | Am Dm | Am Dm | Gm C | F |

 
Bb 
นถืกเทบ่โอเค
ดอก
 
ต้องยอ
Am 
มรับกรรม 
 
เป็
Dm 
นธรรมดา
 
คั่น
Bb 
ยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อ
เวลา..
 
ความเจ็บ
Am 
สองเฮาเอาไ
Dm 
ว้
 
ความฮักของอ้า
Bb 
ยใกล้จบลงแล้
 
แต่เจ้านี่
Am 
ติ 
 
เพิ่งเริ่มต้นให
Dm 
ม่
 
เห็นเจ้
Bb 
าสมหวังอ้ายก็คว
Am 
รดีใจ
 
ได้มา
Bb 
ทำหน้าที 
 
่ยินดี
ส่งท้ายก็
พอ.. 
 
 

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
..เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
กะสิบ่อยู่ฮกตา.. เจ้าดอ
 
กนาง

OUTRO | F C | Bb C |
OUTRO | F C | Bb C | C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites