INTRO | G | D | C | D | D |

G 
แลดูท่าที..เหมือนเ
D 
ธอจะเปลี่ยนไป
 
ฉันเ
C 
องไม่แน่ใจ..ว่ายัง
D 
รักกันเหมือนเดิม

 
G 
รกๆ อะไรก็ดี แต่ตอน
D 
นี้มันไม่เหมือนแต่ก่อน
 
เคย
C 
กิน เคยหลับนอน.. ไปพร้อม
D 
กัน

Em 
เอาแบบนี้ดีไหม 
 
ต่าง
Bm 
คนต่างถอยห่าง
 
เดินไ
Am 
ปคนละท
C 
าง 
 
แยกย้ายกันไ
D 
ปเติบโต

 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าหม้ายใจ 
 
รักกันไ
D 
ปก็มีแต่ช้ำ
 
เมื่อเ
C 
ธอคอยจะกดดัน 
 
กีด
D 
คั้นให้ฉันเดินห่าง
 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าไม่รัก 
 
คบกันไ
D 
ปก็ทรมาน
 
เมื่อเ
C 
ธอนั้นต้องการ..ไปจาก
D 
ฉัน.. 
 
ฉันยิน
G 
ดี

INSTRU | Em | Bm | C | D |
INSTRU | G D | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D | G |

Em 
เอาแบบนี้ดีไหม 
 
ต่าง
Bm 
คนต่างถอยห่าง
 
เดินไ
Am 
ปคนละท
C 
าง 
 
แยกย้ายกันไ
D 
ปเติบโต

 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าหม้ายใจ 
 
รักกันไ
D 
ปก็มีแต่ช้ำ
 
เมื่อเ
C 
ธอคอยจะกดดัน 
 
กีด
D 
คั้นให้ฉันเดินห่าง
 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าไม่รัก 
 
คบกันไ
D 
ปก็ทรมาน
 
เมื่อเ
C 
ธอนั้นต้องการ..ไปจาก
D 
ฉัน..

 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าหม้ายใจ 
 
รักกันไ
D 
ปก็มีแต่ช้ำ
 
เมื่อเ
C 
ธอคอยจะกดดัน 
 
กีด
D 
คั้นให้ฉันเดินห่าง
 
อยู่ทำไ
G 
หรถ้าว่าไม่รัก 
 
คบกันไ
D 
ปก็ทรมาน
 
เมื่อเ
C 
ธอนั้นต้องการ..ไปจาก
D 
ฉัน.. 
 
ฉันยิน
 
ดี..

INSTRU | G | D | G | D |

 
ฉันยิน
G 
ดี..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites