INTRO | Am G | F G | Am G | F |
INTRO | C G | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G | C G |

 
ถูกเด็ดถูกด
 
ถูกเขาช
มเหมือนดอกไม้ข้าง
Am 
ทาง
 
มีใค
รหน้าใหนกันบ้า
ง..ที่จะเห็
นคุณค่าของ
เธอ
 
กี่คนมาแ
Am 
ล้ว..ที่เขาทำ
ให้น้ำตาเอ่
 
ได้แล้
Am 
วเขาทิ้งขว้างเธ
Dm 
 
ตื่นขึ้นมาไม่เจอแม้
เงา

 
เฝ้าปลอบตัวเอ
ง..ว่าสักวั
นจะพบรักจริ
Am 
 
ยอมพลี
ให้ทุกๆ สิ่
ง แลกกับรั
กในคืนมึน
เมา
 
ท่ามกลางแสง
Am 
สี เธอว่ามี
รักแท้หรือเปล่
 
คุ้มไห
Am 
มที่เอาความส
Dm 
าว..
 
มาแลกเอ
ากับรักลม

 
คือนางฟ้
า นางฟ้
าในวงเหล้
Am 
 
สวยยิ่งตอน
เมา ใครเข
าก็อยากเชยช
 
ปีกนางฟ้
า..โบกบิ
นไปตามอา
Am 
รมณ์
 
ข้ามคืนขื่นข
ม ได้เจอบ้างไหมควา
มรัก

 
กลับตัวสักที
 คนเขามี
แต่หยามน้ำหน้
Am 
 
ยิ่งง่า
ย ยิ่งเหมือนไร้ค่
า จะมีชา
ยคนไหนฝา
กรัก
 
มีแต่เปลืองตั
Am 
ว  ยิ่งถลำ
ก็ยิ่งช้ำหนั
 
ให้จำ
Am 
ไว้นะที่รั
Dm 
ก ไม่มีรัก
แท้ในวงเห
ล้า

INSTRU | Am G | F C | Dm G | C |
INSTRU | Am G | F C | Dm | G |

 
คือนางฟ้
า นางฟ้
าในวงเหล้
Am 
 
สวยยิ่งตอน
เมา ใครเข
าก็อยากเชยช
 
ปีกนางฟ้
า..โบกบิ
นไปตามอา
Am 
รมณ์
 
ข้ามคืนขื่นข
ม ได้เจอบ้างไหมควา
มรัก

 
กลับตัวสักที
 คนเขามี
แต่หยามน้ำหน้
Am 
 
ยิ่งง่า
ย ยิ่งเหมือนไร้ค่
า จะมีชา
ยคนไหนฝา
กรัก
 
มีแต่เปลืองตั
Am 
ว  ยิ่งถลำ
ก็ยิ่งช้ำหนั
 
ให้จำ
Am 
ไว้นะที่รั
Dm 
ก ไม่มีรัก
แท้ในวงเห
ล้า

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites