เขียนจดหมา
ย.. 
 
ฝากใครคนหนึ่
Dm 
 
ใจความหวานซึ้
Gm 
ง.. 
 
ติดตรึงทรวงใน

 
มอบดอกไม้
.. 
 
ช่อน้อยช่อให
Dm 
ญ่
 
แทนความห่วงใ
Gm 
ย.. 
 
แทนใจให้กั

 
อยากจะรู้
Gm 
.. 
 
ก็อาจดูไม่เหมาะส
Am 
 
หากเอ่ยคำนั้นให้คุณได้เชย
Gm 
ชม..
 
จะขื่นขมหรือสมใ
Bb 

 
มีใครหรือยั
งหนอคุณ 
 
หรือคุณเป็นคุ
Dm 
ณของใคร
 
อย่าหอบ อย่าหว
Gm 
งดวงใจ 
 
ให้ผมเป็นใค
รของคุณ

 
จะทำไม่รู้
หรือไร 
 
สัมผัสเยื่อใ
Dm 
ยไออุ่น
 
ที่มอบที่หมา
Gm 
ยให้คุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ..ฉันใด

INSTRU | F | F | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm | C | C |
INSTRU | Eb | Gm | Cm | F |

 
เป็นความหม
Bb 
าย.. 
 
จากวันที่เราสองเรามาเคีย
Gm 
งใกล้
 
ดวงตาประสบพบดว
Cm 
งใจ 
 
ก็เลยเผลอไปกับสา
ยตา

 
มีใครหรือยั
Bb 
งหนอคุณ 
 
หรือคุ
Gm 
ณเป็นคุณของใคร
 
อย่าหอบ อย่าหว
Cm 
งดวงใจ 
 
ให้ผมเป็นใค
รของคุณ

 
จะทำไม่รู้
Bb 
หรือไร 
 
สัมผัสเยื่อใย
Gm 
ไออุ่น
 
ที่มอบ ที่หมา
Cm 
ยให้คุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ..ฉันใด

INSTRU | Bb | Bb | Gm | Gm |
INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |

 
มีใครหรือยั
งหนอคุณ 
 
หรือคุณเป็นคุณ
Dm 
ของใคร
 
ได้โปรดเฉล
Gm 
ยความใน 
 
คุณคงมีใคร
ของคุณ
 
และหากคุณรู้
ว่าใคร 
 
เปี่ยมด้วยหัวใ
Dm 
จไออุ่น
 
จะทำเฉยช
Gm 
าทารุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ.. 
 
ฉันใ
ด..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites