INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
INTRO | F C | Dm | F C | Dm |

 
คนโซๆ
 มาดโลๆ
 โก๋บ้าน
Dm 
นอก
 
ล้างส
Dm 
ต็อก ลดราค
า ใครจะมา
สน
 
ใจมอ
ซอ เฝ้ารอใครสักค
Dm 
 
ที่พร้อมจะฝ่า
Bb 
ลมฝนไปด้วยกั

 
จนพบเธ
อ ฉันก็เจ
อคนที่รัก
Dm 
มาก
 
ที่ไม่กลัว
Dm 
ความลำบา
ก ฝากใจร่ว
มทางฝัน
 
คอยให้รักแท้
 ดูแลซึ่งกันและ
Dm 
กัน
 
ยิ่งผูกพั
Gm 
น ยิ่งนาน ก็ยิ่งมั่
นใจ

 
หากฉันเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

 
คนโซๆ
 มาดโลๆ
 โก๋บ้าน
Dm 
นอก
 
ปิดส
Dm 
ต็อก ล็อกหัวใจ
 ไม่ให้ใคร
สุงสิง
 
ในวัน
นี้ มีเธอที่รัก
Dm 
จริง
 
คือทุกสิ่
Bb 
ง..ที่เรียกว่าสำคั
ญ..กับหัวใจ..

 
หากฉันเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

INSTRU | F C | Dm | Dm C | F |
INSTRU | G | Dm | C Am | Bb |

 
หากฉั
นเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..

 
หากฉั
นเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites