INTRO | Cm | Cm | Ab | Bb |
INTRO | Cm | Cm | Ab | Bb |
INTRO | Ab | Bb | Gm | Cm |
INTRO | Ab | Bb Gm | Cm | Cm |

 
เจ้ากราบตีนครั้งที่
Cm 
ร้อย 
 
มันยังน้อ
Fm 
ยไป
Bb 
เจ้าคิดว่าการนอกใจมันม่วนแ
Cm 
ท้บ้อ
 
กี่ทีที่อ้ายจับ
Bb 
ได้ 
 
เจ้ากะยัง
Eb 
ทำต่อ
 
เมื่อยและ
G 
ท้อกับการทำใจ

 
กะ
Cm 
ฮู้ใจเจ้าเอียงไปทาง
Eb 
เขา
 
ความ
Fm 
ฮักเจ้าถ่ายสำ
Gm 
เนาให้เข
Cm 
าไป
 
แนมเบิ่งหน้า
Eb 
ลูกมันจุกจนน้ำตาไ
Fm 
หล
 
เมื่อทนบ่ไ
Bb 
หว 
 
อ้ายคงต้องขอ
G 
ลา

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอ
Ab 
ายุ 
 
 
Bb 
 
อ้ายคงบ่อยู่ให้ไร้
Eb 
ค่า บ่ขัดขวาง  
Cm 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Fm 
พหัวใจพัง 
 
 
Ab 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งบ่ทันดอก
Bb 
หนา 
 
 
G 

 
เมื่อเจ้ายังมีคนใหม่
Ab 
ได้ 
 
 
Bb 
 
อ้ายกะสิหาคนใ
Eb 
หม่มาเป็น
Bb/D 
ภรรยา 
 
 
Cm 
 
มอบหัวใจให้คนสิ
Fm 
ฮักอ้ายไปหน้า 
 
 
Bb 
 
ส่วนเจ้ามาเซ็นใบ
Gm 
หย่า 
 
ที่หน้า
Cm 
อำเภอ

INSTRU | Cm | Cm | Ab | Bb |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb Gm | Cm | Cm |

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอ
Ab 
ายุ 
 
 
Bb 
 
อ้ายคงบ่อยู่ให้ไร้
Eb 
ค่า บ่ขัดขวาง  
Cm 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Fm 
พหัวใจพัง 
 
 
Ab 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งบ่ทันดอก
Bb 
หนา 
 
 
G 

 
เมื่อเจ้ายังมีคนใหม่
Ab 
ได้ 
 
 
Bb 
 
อ้ายกะสิหาคนใ
Eb 
หม่มาเป็น
Bb/D 
ภรรยา 
 
 
Cm 
 
มอบหัวใจให้คนสิ
Fm 
ฮักอ้ายไปหน้า 
 
 
Bb 
 
ส่วนเจ้ามาเซ็นใบ
Gm 
หย่า 
 
ที่หน้า
Cm 
อำเภอ

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอ
Ab 
ายุ 
 
 
Bb 
 
อ้ายคงบ่อยู่ให้ไร้
Eb 
ค่า บ่ขัดขวาง  
Cm 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Fm 
พหัวใจพัง 
 
 
Ab 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งบ่ทันดอก
Bb 
หนา 
 
 
G 

 
เมื่อเจ้ายังมีคนใหม่
Ab 
ได้ 
 
 
Bb 
 
อ้ายกะสิหาแม่ใ
Eb 
หม่มาเป็น
Bb/D 
แม่ลูกอ้ายดอก
Cm 
หล่า
 
มอบหัวใจให้คนสิ
Fm 
ฮักอ้ายไปหน้า 
 
 
Bb 
 
ส่วนเจ้ามาเซ็นใบ
Gm 
หย่า 
 
ที่หน้า
Cm 
อำเภอ

OUTRO | Ab | Bb | Gm | Cm |
OUTRO | Ab | Bb Gm | Cm | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites