ฉันยังเหมือนเดิม วงเบบี้ดั๊ก


INTRO | Em | D | C | D | D |

 
เธออาจไ
Em 
ม่รู้ 
 
ว่า
Bm 
ฉันเจ็บแค่ไหน
 
ที่เ
C 
ธอมาทิ้งฉันไป 
 
ไปกับเ
D 
ขา
 
ก็อยากจะ
Em 
ลืม 
 
เรื่อง
Bm 
ราวเก่าๆ
 
ที่ส
C 
องเรา 
 
เคยทำด้วย
D 
กัน

C 
  อยากให้
D 
รู้ว่าฉันยังเหมือ
Em 
นเดิม
C 
  ยังคิดถึงเ
D 
ธอทุกลมหาย
G 
ใจ
C 
  แม่ในวัน
D 
นี้ 
 
สองเ
G 
ราจ
D/F# 
ะห่างไ
Em 
กล
 
  
D 
แต่อยากจะบ
C 
อกให้เธอได้
D 
รู้

 
อยากบอกว่า
G 
รัก
 
เหมือนเ
D 
ดิมไม่เคยเปลี่ย
Em 
นไป
 
เพิ่มเ
D 
ติมก็คือห่ว
C 
งใย
Bm 
 
ก็อ
Am 
ยากให้เธอ
D 
รู้
 
ก็เรื่องของเ
G 
รา 
 
ฉันรู้
D 
ดีเป็นไปไม่
Em 
ได้
 
ฉันเ
D 
ลยต้องนอนเศ
C 
ร้าใจ
Bm 
 
ถึงว่า
Am 
เธอจะมีคนใ
D 
หม่ 
 
แต่ฉันยังเหมือ
G 
นเดิม
D 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |

C 
  อยากให้
D 
รู้ว่าฉันยังเหมือ
Em 
นเดิม
C 
  ยังคิดถึงเ
D 
ธอทุกลมหาย
G 
ใจ
C 
  แม่ในวัน
D 
นี้ 
 
สองเ
G 
ราจ
D/F# 
ะห่างไ
Em 
กล
 
  
D 
แต่อยากจะบ
C 
อกให้เธอได้
D 
รู้

 
อยากบอกว่า
G 
รัก
 
เหมือนเ
D 
ดิมไม่เคยเปลี่ย
Em 
นไป
 
เพิ่มเ
D 
ติมก็คือห่ว
C 
งใย
Bm 
 
ก็อ
Am 
ยากให้เธอ
D 
รู้
 
ก็เรื่องของเ
G 
รา 
 
ฉันรู้
D 
ดีเป็นไปไม่
Em 
ได้
 
ฉันเ
D 
ลยต้องนอนเศ
C 
ร้าใจ
Bm 
 
ถึงว่า
Am 
เธอจะมีคนใ
D 
หม่ 
 
แต่ฉันยังเหมือ
G 
นเดิม
D 

 
อยากบอกว่า
G 
รัก
 
เหมือนเ
D 
ดิมไม่เคยเปลี่ย
Em 
นไป
 
เพิ่มเ
D 
ติมก็คือห่ว
C 
งใย
Bm 
 
ก็อ
Am 
ยากให้เธอ
D 
รู้
 
ก็เรื่องของเ
G 
รา 
 
ฉันรู้
D 
ดีเป็นไปไม่
Em 
ได้
 
ฉันเ
D 
ลยต้องนอนเศ
C 
ร้าใจ
Bm 
 
ถึงว่า
Am 
เธอจะมีคนใ
D 
หม่.. 
 
แต่ฉันยังเหมือนเดิม

OUTRO | G D | Em D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites