คนเคยรัก M ธีรพงศ์


 
จบ
A 
ลงด้วยดี 
 
ความ
F#m 
รักของเรา
 
เพราะ
Bm 
รู้ว่าวัน
E 
นี้มันสุดท
A 
าง

 
แต่ด้วยค
D 
วามผูกพันที่เรามี
 
ทำให้
C#m 
ยื้อเวลามา
F#m 
เนิ่นนาน
 
สุด
Bm 
ท้ายคำตอบนั้นคือเราไม่ใ
E 
ช่

 
ในชี
A 
วิตไม่รู้จะ
C#m 
รักใครได้อีก
F#m 
ไหม
 
แต่ที่
D 
รู้คือในหัว
E 
ใจยังคง
A 
รักเธอ
 
ต่อให้น
D 
านแสนนานเท่าไ
E 
 
จะเก็บเธอ
C#m 
ไว้ในใจเ
F#m 
สมอ
 
และ
Bm 
เธอ..จะ
E 
อยู่ในความทร
A 
งจำ 
 
 
E 

 
คนเคย
A 
รัก 
 
มันไ
C#m 
ม่จำเป็นต้อง
F#m 
ลืมกัน
E 
ไม่จำเป็นต้องเก
D 
ลียดกัน.. 
 
 
C#m 
 
เลิกกัน
Bm 
แล้ว 
 
ก็ยังห่วงใ
E 
 
อยากให้เ
A 
ธอได้
C#m 
เจอกับคน
F#m 
ที่ใช่
E 
คนที่เข้ากันไ
D 
ด้..
 
ไม่ต้องเ
Bm 
ปลี่ยนอะไรมากม
E 
าย
 
เหมือนตอนเราคบ
A 
กัน

INSTRU | D | C#m | Bm | A |
INSTRU | D | C#m | Cdim | E |

 
ในชี
A 
วิตไม่รู้จะ
C#m 
รักใครได้อีก
F#m 
ไหม
 
แต่ที่
D 
รู้คือในหัว
E 
ใจยังคง
A 
รักเธอ
 
ต่อให้น
D 
านแสนนานเท่าไ
E 
 
จะเก็บเธอ
C#m 
ไว้ในใจเ
F#m 
สมอ
 
และ
Bm 
เธอ..จะ
E 
อยู่ในความทร
A 
งจำ 
 
 
E 

 
คนเคย
A 
รัก 
 
มันไ
C#m 
ม่จำเป็นต้องลืม
F#m 
กัน
E 
ไม่จำเป็นต้องเก
D 
ลียดกัน.. 
 
 
C#m 
 
เลิกกัน
Bm 
แล้ว 
 
ก็ยังห่วงใ
E 
 
อยากให้เ
A 
ธอได้
C#m 
เจอกับคนที่
F#m 
ใช่
E 
คนที่เข้ากันไ
D 
ด้.. 
 
E 
ว้..

 
คนเคย
A 
รัก 
 
มันไ
C#m 
ม่จำเป็นต้อง
F#m 
ลืมกัน
E 
ไม่จำเป็นต้องเก
D 
ลียดกัน.. 
 
 
C#m 
 
เลิกกัน
Bm 
แล้ว 
 
ก็ยังห่วงใ
E 
 
อยากให้เ
A 
ธอได้
C#m 
เจอกับคน
F#m 
ที่ใช่
E 
คนที่เข้ากันไ
D 
ด้..
 
ไม่ต้องเ
Bm 
ปลี่ยนอะไรมากม
E 
าย
 
เหมือนตอนเราคบ
A 
กัน

 
ไม่ต้องเป
D 
ลี่ยนตัวเองมาก
Dm 
มาย
 
จนอึดอัดใ
A 
จ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites