น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่ กระต่าย พรรณนิภา


Tune to Eb
INTRO | C | Em | Dm | G |
INTRO | C | Am | F | G | G |

 
ถามแบบแ
C 
ปนๆ 
 
ว่าน้องเป็นแฟนอ้ายได้หรือ
Am 
ยัง
 
ซ้วนนำซุอ
F 
ย่าง บ่มีหนท
G 
าง 
 
สมหวังแ
C 
นติ
 
ออกโตอย่าง
Em 
แฮง 
 
แต่อ้ายบ่แงงเบิ่งน้อง
Am 
สักที
 
แอบฮักมาหล
Dm 
ายปี 
 
กะอยากสิมีสิทธิ์ควงแ
G 
ขนแน

 
เฝ้าคอยดู
C 
แล 
 
เวลาที่อ้ายป่ว
Am 
ยใจ
 
ทุกยามที่น้ำตาไ
F 
หล 
 
ก็คอยอยู่ใ
G 
กล้รักษาบา
C 
ดแผล
 
เป็นคอลเซ็น
Em 
เตอร์ โทรถามข่าวเธอ ทุกข์สุขช่วย
Am 
แชร์
 
ยืนยันว่าฮัก
Dm 
แท้ 
 
รอ
G 
แค่คำตอบจา
C 
กอ้าย
G 

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแฟนอ้ายได้
Am 
หรือยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่ใ
C 
ช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด 
 
น้องสิได้เอิ้นอ้ายว่
G 
าแฟน  
Gaug 

 
ขอถามแ
C 
ปนๆ 
 
เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ล
Am 
ะไป่
 
ตอบหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ถ้าหากเขินอ
G 
ายให้ส่งยิ้
C 
มแทน
 
ถ้าอ้ายต
Em 
กลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคื
Am 
อแฟน
 
สิหมอบความฮักมั่น
Dm 
แก่น 
 
เป็นสิ่งตอบแ
G 
ทน 
 
ที่อ้ายฮั
C 
กกัน

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | Bb | F | G | Am |

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแฟนอ้ายได้
Am 
หรือยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่ใ
C 
ช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด 
 
น้องสิได้เอิ้นอ้ายว่
G 
าแฟน  
Gaug 

 
ขอถามแ
C 
ปนๆ 
 
เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ล
Am 
ะไป่
 
ตอบหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ถ้าหากเขินอ
G 
ายให้ส่งยิ้
C 
มแทน
 
ถ้าอ้ายต
Em 
กลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคื
Am 
อแฟน
 
สิหมอบความฮักมั่น
Dm 
แก่น 
 
เป็นสิ่งตอบแ
G 
ทน 
 
ที่อ้ายฮั
C 
กกัน

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแ
G 
ฟนอ้ายได้
Am 
รึยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่
C 
ใช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้ายว่าแฟน
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีกโดนท่
Dm 
อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่
C 
าแฟน

OUTRO | C | Am | F | G | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites