อยากพบเจอเธออีกครั้ง วงsucon


INTRO | D | Em | G A | Bm |
INTRO | D | Em | G A | D |

D 
  ท้องฟ้าราตรี 
 
คืน
Em 
นี้มันช่างยาวไกล
G 
  มองเห็นแสงไ
A 
ฟใจฉัน
Bm 
หวั่น
Em 
  มันเหงาเหลือเกิน 
 
คิดถึง
Bm 
เธอคนนั้น
G 
  เคยได้ผูก
A 
พันเป็นคนขอ
Bm 
งใจ

D 
  แม้ฟ้ามืดดำ 
 
แต่หน
Em 
ทางยังสว่างไสว
G 
  อยากฝากแสงไ
A 
ฟไปบอก
Bm 
เธอ
Em 
  ใจดวงนี้ 
 
นั้นคิด
Bm 
ถึงเธอ
G 
  อยากพบเ
A 
จอเธออีก
Bm 
ครั้ง

INSTRU | D | Em | G A | Bm |
INSTRU | Em | Bm | G A | D |

Em 
  Even though the sky
Bm 
  was dark, the road was still bright
G 
  I want to  
A 
leave the light to  
D 
tell 
 
you
Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  I 
 
 
A 
won’t to be a
D 
lone

Em 
  Even though the sky
Bm 
  was dark, the road was still bright
G 
  I want to  
A 
leave the light to  
D 
tell 
 
you
Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  I 
 
 
A 
won’t to be a
D 
lone

INSTRU | Em | Bm | G A | D |
INSTRU | Em | Bm | G A | D |

D 
  แม้ฟ้ามืดดำ 
 
แต่หน
Em 
ทางยังสว่างไสว
G 
  อยากฝากแสงไ
A 
ฟไปบอก
Bm 
เธอ
Em 
  ใจดวงนี้ 
 
มัน
Bm 
คิดถึงเธอ
G 
  อยากพบเ
A 
จอเธออีก
Bm 
ครั้ง

Em 
  Even though the sky
Bm 
  was dark, the road was still bright
G 
  I want to  
A 
leave the light to  
D 
tell 
 
you
Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  I 
 
 
A 
won’t to be a
D 
lone

D 
  แม้ฟ้ามืดดำ 
 
แต่หน
Em 
ทางยังสว่างไสว
G 
  I want to  
A 
leave the light to  
D 
tell 
 
you
Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  อยากพบเ
A 
จอเธออีก
Bm 
ครั้ง

Em 
  Even though the sky
Bm 
  was dark, the road was still bright
G 
  อยากฝากแสงไ
A 
ฟไปบอก
Bm 
เธอ
Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  อยากพบเ
A 
จอเธออีก
Bm 
ครั้ง

Em 
  It’s can’t missing you,
Bm 
  I won’t to be alone
G 
  อยากพบเ
A 
จอเธออีก
Bm 
ครั้ง

Em 
  I 
 
 
A 
won’t to be a
D 
lone
Em 
  I 
 
 
A 
won’t to be a
Bm 
lone

OUTRO | D | Em | G A | D |
OUTRO | Em | Bm | G A | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites