ความจำดี เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K


INTRO | D | G | D | G |

D 
  เหมือนว่าฉันกำลังหลอกตัวเอง
G 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุกวัน
D 
  เหมือนว่าเรานั้นยังมีกันมีเธอมี
G 
ฉัน 
 
และรักเรา

 
ฉันยังเก็บ
Em 
เอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่า
F#m 
นไป
 
กลับเอามาใช้หาย
G 
ใจ 
 
ในทุกวัน
 
ฉันยังได้
Em 
ยินเธอบอกรักกัน
 
รอยจูบที่
F#m 
แก้มก่อนนอนหลับฝัน
 
คำว่าคิด
G 
ถึงและเป็นห่วงกันยัง
Em 
ชัดเจน
 
ไม่เคยเลือนห
A 
าย

G 
  กะจนว่าฝนตกหน่ำฮำซ้ำใส่ดอกบักม่วง
F#m 
  จนว่าข้าวออกฮวง 
 
เป็นพวงก้มพอสิได้เกี่ยว
Em 
  ดนไปจนหญ้าขึ้นแซมไฮ่นาจนว่าใบเขียว
D 
  จักเดือนจักปีหัวลมเกี้ยว
A 
  ยังเหลียวแนมทางอ้ายอ่วย
D 
คืน

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D | G | D | G |
INSTRU | Em | F#m Bm | Em A | D |

 
ฉันยังเก็บ
Em 
เอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่า
F#m 
นไป
 
กลับเอามาใช้หาย
G 
ใจ 
 
ในทุกวัน
 
ฉันยังได้
Em 
ยินเธอบอกรักกัน
 
รอยจูบที่
F#m 
แก้มก่อนนอนหลับฝัน
 
คำว่าคิด
G 
ถึงและเป็นห่วงกันยัง
Em 
ชัดเจน
 
ไม่เคยเลือนห
A 
าย 
 
ฮู้ว์….

G 
  กะแม่นแล่วอ้ายลืมได้ย้อนมีคนใหม่เข้ามา
F#m 
  กะแม่นแล่วน้องยังฮ้องไห่สิเป็นสิตายมีน้ำตา
Em 
  ยังฮำฮอนแต่ความเก่า 
 
มันจำได้เบิดกะยังว่า
D 
  คำว่าฮักและคำสัญ
A 
ญามันยังมีค่าบ่เคยเปลี่ยน

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือ
D 
นเดิม
A 

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือน
D 
เดิม

 
ความจำฉัน
G 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน.. 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือนเ
D 
ดิม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites