ศึกวันดวลเหล้า เน็ค นฤพล


 
แถว
F#m 
นี้มีคนถืกถิ่ม
A 
บ่
 
ที่ยัง
D 
รอและคิดฮอดแต่เขาค
A 
นนั้น
 
ยกแก้ว
F#m 
ขึ้นมาชน 
 
มื้อนี้ถึงไ
C#m 
หนถึงกัน
 
อยากสิเ
D 
มาให้ลืมวันว
E 
าน
C# 
 
เปิดศึกวันดวลเห
A 
ล้า

INSTRU | F#m | C#m | D | A |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E | E |

 
กะแม่นนั้น
F#m 
แล้วแนวคนมันเบิด
C#m 
ฮัก
 
กะจักว่า
F#m 
หาเหตุผลมาแ
C#m 
ต่ใส
 
อยู่ดี
D 
ดีมาบอกเฮา 
 
ว่าเข้า
C#m 
กันบ่
F#m 
ได้
 
มันเจ็บ
Bm 
ใจมันเหลือใจเลยอยากเ
E 
มา

 
กะย้อนเ
D 
ขาคนนั้นที่เข้า
E 
มา
 
อ้ายกะ
C#m 
เลยด้อยค่าในสายต
F#m 
าเจ้า
 
ความสัม
D 
พันธ์มันจบลง 
 
ยังงงใน
A 
งงบ่เซา
 
คั้นบ่
Bm 
เอากะคือบ่เ
E 
ว้าตั้งแต่แ
A 
รก

 
มื้อ
D 
นี้อยากดื่มเพื่อลืมเ
A 
ขา
 
ถึงตอนเ
D 
ขาลืมเฮา 
 
เขาสิบ่เมากะซ
E 
าง

 
แถว
F#m 
นี้มีคนอกหั
C#m 
กบ่ 
 
คนที่
D 
ดีเกินไปมี
A 
บ่
 
คนที่
F#m 
เขาบ่เอา 
 
คนที่อยาก
C#m 
เมามีบ่
 
คนที่เ
D 
จ็บละหน้อคื
A 
อกัน

 
แถว
F#m 
นี้มีคนถืกถิ่ม
C#m 
บ่
 
ที่ยัง
D 
รอและคิดฮอดแต่เขาค
A 
นนั้น
 
ยกแก้วขึ้น
F#m 
มาชน 
 
มื้อนี้ถึงไ
C#m 
หนถึงกัน
 
อยากสิ
Bm 
เมาให้ลืมวันว
E 
าน
C# 
 
ในศึกวันดวลเห
A 
ล้า

INSTRU | F#m | C#m | D | A |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E |

 
มื้อ
D 
นี้อยากดื่มเพื่อลืมเ
A 
ขา
 
ถึงตอนเ
D 
ขาลืมเฮา 
 
เขาสิบ่เมากะซ
E 
าง

 
แถว
F#m 
นี้มีคนอกหั
C#m 
กบ่ 
 
คนที่
D 
ดีเกินไปมี
A 
บ่
 
คนที่
F#m 
เขาบ่เอา 
 
คนที่อยาก
C#m 
เมามีบ่
 
คนที่เ
D 
จ็บละหน้อคื
A 
อกัน

 
แถว
F#m 
นี้มีคนถืกถิ่ม
C#m 
บ่
 
ที่ยัง
D 
รอและคิดฮอดแต่เขาค
A 
นนั้น
 
ยกแก้วขึ้น
F#m 
มาชน 
 
มื้อนี้ถึงไ
C#m 
หนถึงกัน
 
อยากสิ
Bm 
เมาให้ลืมวันว
E 
าน

 
แถว
F#m 
นี้มีคนอกหั
C#m 
กบ่ 
 
คนที่
D 
ดีเกินไปมี
A 
บ่
 
คนที่
F#m 
เขาบ่เอา 
 
คนที่อยาก
C#m 
เมามีบ่
 
คนที่เ
D 
จ็บละหน้อคื
A 
อกัน

 
แถว
F#m 
นี้มีคนถืกถิ่ม
C#m 
บ่
 
ที่ยัง
D 
รอและคิดฮอดแต่เขาค
A 
นนั้น
 
ยกแก้วขึ้น
F#m 
มาชน 
 
มื้อนี้ถึงไ
C#m 
หนถึงกัน
 
อยากสิ
Bm 
เมาให้ลืมวันว
E 
าน
C# 
 
ในศึกวันดวลเห
A 
ล้า

OUTRO | F#m | C#m | D | A |
OUTRO | F#m | C#m | Bm | E | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites