คืนดวงดาวกลับฟ้า พราหมณ์ มณีกุล feat. ชีวรินท์


INTRO | G Bm | C D |
INTRO | G Bm | C D Dsus4 D |

 
กลั่นภา
G 
ษาด้วยใจหมาย
Bm 
ปอง
 
เป็นคำร้
C 
องครรลองแด่
D 
ฉัน
 
อย่างที่เ
G 
ห็นเช่นดังทุก
Bm 
วัน
 
ไม่เปลี่ยน
C 
ผันไม่คลายจากเ
D 
ธอ

 
อย่ามอง
G 
ฉัน 
 
ผิดไปนะ
Bm 
เออ
 
เธอเท่า
C 
นั้น 
 
ดวงตาแห่ง
D 
ฉัน
 
หากดวงเ
G 
ดือน 
 
เลื่อนลอยพระ
Bm 
จันทร์
 
หากเธอ
C 
นั้น 
 
ไม่แปรดับ
D 
ฟ้า

 
ลาลัล
G 
ลา 
 
ลัลลาลั้ล
Bm 
ลา
 
ลาลัล
C 
ล้า 
 
ลัลลาลัล
D 
ลา
 
ลาลัล
G 
ลา 
 
ลัลลาลั้ล
Bm 
ลา
 
ลาลัล
C 
ล้า 
 
ลัลลาลัล
D 
ลา 
 
 
Dsus4 
 
D 

 
ขาดเธอไ
G 
ปฉันคงเลื่อน
Bm 
ลอย
 
ไม่เคยค
C 
ล้อยตามใครอย่าง
D 
นี้
 
บอกให้เ
G 
ลยชีวิต
Bm 
ที่มี
 
เธอปัก
C 
ษีฉันคือปัก
D 
ษา

 
ไม่เชื่อเ
G 
ลย 
 
เรื่องดวงช
Bm 
ะตา
 
จนเมื่อ
C 
ฟ้า 
 
ประทานแด่
D 
ฉัน
 
บอกเป็นเ
G 
พลง 
 
ให้เธอแล้ว
Bm 
กัน
 
ฝากเอาไ
C 
ว้ 
 
นิรันดร์จาก
D 
นี้ 
 
 
Dsus4 
 
D 

 
แล้วความรู้
Em 
สึกตอน
D 
นี้
 
เธอยังจะ
C 
มีตัวฉันเองอยู่หรือเ
G 
ปล่า
 
แล้วเรื่อง
Em 
ราว 
 
ผ่าน
D 
มา
 
มันยังมี
C 
ค่ากับเธออยู่หรือเป
G 
ล่า

 
ฉันไม่ได้
Em 
ข่าวคราวห
D 
าย
 
ใจแตกส
C 
ลายยังคิดถึงรู้หรือเป
G 
ล่า
 
ฉันยังคง
Em 
คอยกลับ
D 
มา
 
กลับมารัก
C 
ษาและเยียวยากันเหมือนเ
G 
ก่า

 
นาฏ
Em 
กรรม 
 
คราว
D 
นี้
 
มันผิดตรง
C 
ที่ฉันพรากเธอไปหรือเป
G 
ล่า
 
ลื่นล้มน้ำ
Em 
ตาตอก
D 
ย้ำ
 
มันช่างเจ็บ
C 
ช้ำ 
 
ฤทธิ์สุรารินร่ำ
G 
ลา

 
ให้ดวง
Em 
ดาวกลับ
D 
ฟ้า
 
ส่งคืนดา
C 
รากลับนภาไปเหมือนเ
G 
ก่า
 
พสุ
Em 
ธาอยากเ
D 
ย้ย
 
กู่ตะโก
C 
นข้ามภูผาสักโพ้น
G 
ดิน
 
ความรัก
Em 
ที่มีไม่
D 
สิ้น
 
ตราบใดที่
C 
ฉัน.. 
 
มีลมหายใ
G 
จ..

INSTRU | Em D | C G | ( 4 Times ) | G |

 
แล้วความรู้
Em 
สึกตอน
D 
นี้
 
เธอยังจะ
C 
มีตัวฉันเองอยู่หรือเ
G 
ปล่า
 
แล้วเรื่อง
Em 
ราว 
 
ผ่าน
D 
มา
 
มันยังมี
C 
ค่ากับเธออยู่หรือเป
G 
ล่า

 
ฉันไม่ได้
Em 
ข่าวคราวห
D 
าย
 
ใจแตกส
C 
ลายยังคิดถึงรู้หรือเป
G 
ล่า
 
ฉันยังคง
Em 
คอยกลับ
D 
มา
 
กลับมารัก
C 
ษาและเยียวยากันเหมือนเ
G 
ก่า

 
นาฏ
Em 
กรรม 
 
คราว
D 
นี้
 
มันผิดตรง
C 
ที่ฉันพรากเธอไปหรือเป
G 
ล่า
 
ลื่นล้มน้ำ
Em 
ตาตอก
D 
ย้ำ
 
มันช่างเจ็บ
C 
ช้ำ 
 
ฤทธิ์สุรารินร่ำ
G 
ลา

 
ให้ดวง
Em 
ดาวกลับ
D 
ฟ้า
 
ส่งคืนดา
C 
รากลับนภาไปเหมือนเ
G 
ก่า
 
พสุ
Em 
ธาอยากเ
D 
ย้ย
 
กู่ตะโก
C 
นข้ามภูผาสักโพ้น
G 
ดิน
 
ความรัก
Em 
ที่มีไม่
D 
สิ้น
 
ตราบใดที่
C 
ฉัน.. 
 
มีลมหายใ
G 
จ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites