Intro | D | D | G | G | A | A | D | D |
Intro | D | D | G | G | A | A | D | D |

 
หากเ
D 
ธอหนาว 
 
ฉันจะเป็นกอ
G 
งไฟ
 
เพื่อเ
A 
ธออุ่นใจ 
 
เวลาที่ไม่
D 
มีฉัน
 
หากเธอร้
D 
อน 
 
ฉันจะเป็นสา
G 
ยลม
 
คอยพัดผ่
A 
านให้เธอได้ชื่นชม 
 
ให้เธอสุขส
D 
บาย

 
หากเธอเห
D 
นื่อยล้า 
 
นึกถึงเว
G 
ลาที่อยู่ด้วยกัน
 
หากไม่มี
A 
วันนั้น 
 
ขอให้ความฝันกลายเป็นควา
D 
มจริง

 
ภาว
G 
นา 
 
ให้เ
A 
ธอ 
 
ย้อนกลั
D 
บมา
 
โชคชะ
G 
ตา 
 
พัด
A 
พา 
 
มาเจอ
D 
ฉัน
 
สิ่งที่
G 
ฉันได้วิงวอน
A 
ขอ 
 
ไม่เคย
D 
ล้อเล่นเลยสักครั้ง
 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน 
 
เจอแต่เพีย
D 
งเธอ

Instru | D | D | G | G | A | A | D | D |
Instru | D | D | G | G | A | A | D | D |

 
อยากจะ
D 
ลืมเรื่องราวที่ผูกพันมานานหลา
G 
ยปี
 
อยากจะ
A 
ลืมเธอคนนี้ ในทุกๆ ค
D 
รั้ง
 
แต่ก็
G 
ทำไม่เคยไ
A 
ด้
 
เพราะสิ่งสุดท้
D 
ายไม่ได้อยู่กับฉัน
 
ดั่งทานต
G 
ะวัน 
 
ขาดแสง
A 
จันทร์ย่อมร่วงโรย
D 
ลา

 
ภาว
G 
นา 
 
ให้เ
A 
ธอ 
 
ย้อนกลั
D 
บมา
 
โชคชะ
G 
ตา 
 
พัด
A 
พา 
 
มาเจอ
D 
ฉัน
 
สิ่งที่
G 
ฉันได้วิงวอน
A 
ขอ 
 
ไม่เคย
D 
ล้อเล่นเลยสักครั้ง
 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน 
 
เจอแต่เพีย
D 
งเธอ

 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน.. 
 
เจอแต่เพียงเ
D 
ธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites