กลับมาอีกที POTAE


INTRO | E B | C#m B |
INTRO | A G#m | F#m B |

E 
  แต่วัน
B 
นั้นที่เราจ
C#m 
บกัน
 
  ตั้งแต่วัน
B 
นั้นที่เธอไปจา
A 
กฉัน
 
  
G#m 
ทุกๆ วัน ฉันไม่
F#m 
เคยมีความสุขเ
B 
ลย

E 
  จะทำอะไ
B 
รก็คิด
C#m 
ถึงเธอ
 
  ตื่นเช้าเข้าน
B 
อนก็มีแต่ห
A 
น้าเธอ
G#m 
 
  มันวน
F#m 
เวียนในหัวของ
B 
ฉัน
 
C#m 
  เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไ
G#m 
หม
 
  ไม่รู้ข้าง
F#m 
กายเธอมีใ
B 
ครหรือ
E 
ยัง
C#m 
  หากตอนนี้ 
 
จะขอโอ
G#m 
กาสอีกสักครั้ง
 
  ให้
F#m 
เรา
G#m 
 
  ได้ก
A 
ลับ
A#dim 
มาเหมือน
B 
เดิม

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 

 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม
B 
  กลับมารักกับฉันอี
E 
กที

INSTRU | A G#m | F#m E |
INSTRU | C#m G#m | F#m B |
INSTRU | E B/D# | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B |

C#m 
  เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไ
G#m 
หม
 
  ไม่รู้ข้าง
F#m 
กายเธอมีใ
B 
ครหรือ
E 
ยัง
C#m 
  หากตอนนี้ 
 
จะขอโอ
G#m 
กาสอีกสักครั้ง
 
  ให้
F#m 
เรา
G#m 
 
  ได้ก
A 
ลับ
A#dim 
มาเหมือน
B 
เดิม

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 

 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม.
B 
..

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 
 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม.
B 
.. 
 
กลับมารักกับฉันอี
 
กที..

OUTRO | A | G#m | Am | E |