เปลี่ยนไม่ได้ (Can’t Change) TKP


Tune to Eb
INTRO | Am Bm C | D |

G 
  ฉันจะยังคง
D/F# 
เป็นของเธอ
Em 
  แม้ว่าเธอจะเ
D 
ป็นของใคร
 
  ไม่
C 
ว่าจะในอีกวัน 
 
และให้
Bm 
นานเท่าไหร่
 
  
Am 
ฉันจะรักไปอย่า
D 
งนี้

G 
  ฝังเธอไว้ข้า
D/F# 
งในหัวใจ
Em 
  ทุกเรื่องราวที่เ
D 
รานั้นมี
 
  เคยบ
C 
อกตัวเองให้พอ 
 
แต่ไม่
Bm 
ได้สักที
Am 
  ก็ไม่รู้ว่าจะรั
D 
กเธอไปถึงไหน

Am 
  ใครก็พูดว่าให้พอ
 
  อยากให้เปิดหั
Bm 
วใจ 
 
(ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
 
  คนๆเ
Am 
ดียวที่ตรงกับใจ 
 
คงไม่ใ
Bm 
ช่แค่ใครคนไหน
 
  
F 
คนเดียว 
 
ที่ใ
D 
จมันเรียกร้อง

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 

G 
  เพราะฉันมีแค่หนึ่ง
D/F# 
หัวใจ
Em 
  รับใครเพิ่มไม่ไ
D 
ด้ซักคน
 
  เธอเป
C 
รียบดั่งโลกอีกใบ 
 
ที่ไม่
Bm 
เคยหมุนวน 
 
 
Am 
 
  แม้เวลาจะผ่านพ้
D 
นไปนานแค่ไหน

Am 
  ใครก็พูดว่าให้พอ
 
  อยากให้เปิดหั
Bm 
วใจ 
 
(ลองคุยๆให้ลืมเธอ)
 
  คนๆเ
Am 
ดียวที่ตรงกับใจ 
 
คงไม่ใ
Bm 
ช่แค่ใครคนไหน
 
  
F 
คนเดียว 
 
ที่ใ
D 
จมันเรียกร้อง

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 
 
G 
  You know I’ll be here for you
 
  เวลาจะ
D/F# 
ผ่านไป 
 
ตัวฉันจะยังอยู่
 
  ต่อให้
Am 
นานแค่ไหน but I’ll make it thru
 
  It’s my  
Bm 
love for you,
  I hope you feel it too

C 
แม้วันนี้เธอจะอยู่ที่ไหน
 
อยากให้
Bm 
รู้เอาไว้ 
 
จะมีฉันอยู่ใกล้ๆ
 
ต่อให้เ
C 
ธอจะมีใคร 
 
ฉันก็ไม่เปลี่ยนใจ
 
ใครจะเป
D 
ลี่ยนฉันได้ yeah I d
B 
are to try

G 
  You know I love ya
 
  
D/F# 
You know I need ya
Am 
  ตรงนี้มีฉันอยู่ 
 
 
Bm 
ลองมองมาที่ฉันดู

C 
วันที่เธอเองรู้สึกเธอไม่มีใคร
D 
I will be there
 
in time right by your side  
 
C 
I don’t mind ไม่เป็นไร
D 
นานแค่ไหน 
 
ฉันจะไม่เปลี่ยนใจ

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ไม่
Em 
มีวันเปลี่ยนหัวใ
D 
 
ที่ผ่านมา
C 
รักเธอเท่าไหร่ 
 
ตอ
Bm 
นนี้ก็รั
Bbm 
กอยู่
Am 
รักแล้วเปลี่ยนไม่ไ
D 
ด้

 
ถ้าไม่มีเ
G 
ธอก็ไม่มีใ
D/F# 
ครทั้งนั้น
 
ที่อ
Em 
ยากจะฝากหัวใ
D 
จไว้จนวันต
C 
าย
 
รักไป
Bm 
จนวันสุ
Bbm 
ดท้าย 
 
 
Am 
 
เธอไม่ได้มีไว้ให้ลืม  
 

OUTRO | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm Bbm | Am D | G |