คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์


 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

INSTRU | F | F |

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

 
ยอมรับตามต
F 
รง 
 
ว่า
Bb 
เราเป็นคนใจแ
F 
ตก
 
ชอบเ
Bb 
อารักจริงไปจ่า
Gm 
ยแจก
C 
ไม่ลืมหูลืม
F 
ตา
Gm 
ใครกดไลก์ให้ห
Dm 
น่อย 
 
หัวใ
Gm 
จก็เกิดปั
Am 
ญหา
 
มโ
Gm 
นว่าเขาให้ท่า 
 
ว่าเขามีใ
C 

 
ยอมรับโดย
F 
ดี 
 
ว่า
Bb 
มีปัญหาทาง
F 
จิต
 
ปิดไ
Bb 
ฟเข้านอนแล้ว
Gm 
หงุดหงิด 
 
 
C 
จะเป็นบ้าใ
F 
ห้ได้
Gm 
พร่ำเพ้อไม่มีลิ
Dm 
มิต 
 
ควบ
Gm 
คุมอารมณ์ไ
Am 
ม่ไหว
Gm 
แล้วสรุปสุดท้
C 
ายหัวใจก็แห
F 
ลก

 
เก็บเศษใ
Bb 
จที่มันแตกสลาย
 
ต่อยังไ
F 
งมันก็ยังไม่ติด
 
กาวตราช้
Bb 
างคุณภาพแค่ไ
F 
หน
 
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจ
Gm 
กดู
 
ดูไ
Bb 
ว้ ไอ้ คนใจแ
C 
ตก

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

Dm 
  แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
 
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
 
 
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่
Gm 
จำ
 
มันไม่จดไม่
C 
จำก็เพราะว่าใจมันแ
F 
ตก

F 
เห็นแล้วใจคอไม่ดี 
 
คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
C 
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
Bb 
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
 
ทำให้
Am 
พี่..
Gm 
ใจ..แ
F 
ตก..

F 
น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
 
น้อง
C 
อุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
 
รัก
Bb 
น้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
 
ทำให้
Am 
พี่..
Gm 
ใจ..แ
F 
ตก.. 
 
C 
อ้ย..

INSTRU | Bb | F | Bb | F Gm Bb | C |

 
เก็บเศษใ
Bb 
จที่มันแตกสลาย
 
ต่อยังไ
F 
งมันก็ยังไม่ติด
 
กาวตราช้
Bb 
างคุณภาพแค่ไ
F 
หน
 
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจ
Gm 
กดู
 
ดูไ
Bb 
ว้ ไอ้ คนใจแ
C 
ตก

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

Dm 
  แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
 
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
 
 
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่
Gm 
จำ
 
มันไม่จดไม่
C 
จำก็เพราะว่าใจมันแ
F 
ตก

F 
เห็นแล้วใจคอไม่ดี 
 
คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
C 
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
Bb 
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
 
ทำให้
Am 
พี่..
Gm 
ใจ..แ
F 
ตก..

F 
น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
 
น้อง
C 
อุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
 
รัก
Bb 
น้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
 
ทำให้
Am 
พี่..
Gm 
ใจ..แ
F 
ตก..

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก