ถึงเธอ T’PHARM feat. PONCHET


INTRO | G D/F# | Em Dm G7 |
INTRO | C Bm | Am C D |
INTRO | G7 D/F# | Em D G7 |
INTRO | C Bm | Am C D |

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ยังคงจดจำทุกเรื่อง
D/F# 
ดีๆที่เราเคยมีให้กัน
Em 
  ยังคงจดจำทุกช่วงเว
Dm 
ลาที่เคยมีเ
G7 
ธอกับฉัน
C 
  ยังจำหนังเก่า
Bm 
ๆที่เราเคยดูด้ว
Am 
ยกัน
 
  อยากจะรู้ว่าเธ
Cm 
อนั้นจะจำมันไ
D 
ด้รึเปล่า
G 
ทุกที่ที่เราเคยไปฉัน
D/F# 
ยังจดจำว่ามีเธออยู่ตรงนั้น
Em 
  ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านก็
Dm 
ยังคิดถึงเธอ
G7 
อยู่เสมอ
C 
  เพราะในทุกช่วงเว
Bm 
ลาที่ฉันได้มี
Am 
เธอ
 
  
Cm 
วิตที่แสน
D 
งดงาม

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ถึงแม้ว่าใจมันยังไม่
D/F# 
ลืมเธออยู่อย่างนั้น
Em 
เหมือว่าเธออยู่ข้างฉัน 
 
 
Dm 
เรื่องราวอย่างกับควา
G7 
มฝัน
C 
เพราะ 
 
ฉัน
Bm 
คิดถึงเธอทุ
Am 
กวัน 
 
 
Cm 
 
ก็ในตอน
D 
นั้นเราเป็นแค่เด็
G 
กน้อย
 
ความรักก็เลย
D/F# 
ต้องหลุดลอย
 
แล้วไม่ว่าจะทำยั
Em 
งไงฉันก็ได้แต่คิด 
 
และเฝ้า
Dm 
คอย 
 
 
G7 
C 
ให้เรากลับมาพบเจ
Bm 
อกัน
 
และ
Am 
แม้ว่าฉันไม่ใช่คนสำ
Cm 
คัญอีกต่
D 
อไป

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ไม่ได้จะหวังให้เธอก
D/F# 
ลับมา
 
แค่ขอคิดถึงในบางเว
Em 
ลา
 
เราต่างแยกย้ายตามทาง
Dm 
ที่มา
 
แค่อยากให้
G7 
รู้ว่ากาลเว
C 
ลาที่ผ่าน
 
ไม่เคยจะเ
Bm 
สียใจกับวันที่ผ่า
Am 
นไป
 
เพราะกาล
Cm 
ครั้งหนึ่งฉันเค
D 
ยได้รักเธอ..