พูดไปก็เท่านั้น โบอิ้ง Lose Holidays


INTRO | Bb Gm | Eb F |
INTRO | Bb Gm | Eb F | ( 2 Times )

Bb 
  แม้เรา
Gm 
สอง 
 
แม้ว่า
Eb 
เรา 
 
จะห่างเ
F 
หินไปนานเท่าไร
Bb 
  เท่า
Gm 
ที่รู้ 
 
ในหัว
Eb 
ใจ 
 
คนอย่าง
F 
ฉันยังมีแต่เธอ
Bb 
  ฉันยอม
Gm 
รับ 
 
เรื่องวัน
Eb 
วาน 
 
อาจเป็นเพราะ
F 
ฉันเธอจึงจากไป
Bb 
  ฉัน
Gm 
พอรู้ 
 
และพอเข้า
Eb 
ใจ 
 
เมื่อได้มาเ
F 
ห็นเธออยู่กับเขา

Eb 
  ฉันยินดีและพ
Dm 
ร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Eb 
  ขอแค่เพียงเธอ
Dm 
นั้นได้กลับมายืนอยู่ข้างฉัน
Eb 
  ขอสัญญาจะ
Dm 
รักเธอให้มากกว่าทุกคืนวัน
Cm 
  อย่างที่เ
F 
ธอไม่เคยเห็นมัน

 
แต่พูดไปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเลย..

INSTRU | Bb Gm | Eb F |

Bb 
  ฉันอยาก
Gm 
ขอ 
 
แค่เว
Eb 
ลา
 
  ให้ได้
F 
รักเธอนานกว่านี้
Bb 
  เรื่องวัน
Gm 
นั้น 
 
ฉัน
Eb 
รู้ดี
 
  อาจเป็นเพราะ
F 
ฉันทำเธอผิดหวัง

Eb 
  ฉันยินดีและพ
Dm 
ร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Eb 
  ขอแค่เพียงเธอ
Dm 
นั้นได้กลับมายืนอยู่ข้างฉัน
Eb 
  ขอสัญญาจะ
Dm 
รักเธอให้มากกว่าทุกคืนวัน
Cm 
  อย่างที่เ
F 
ธอไม่เคยเห็นมัน

 
แต่พูดไปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเลย..

INSTRU | Bb Gm | Eb F | ( 4 Times )

Eb 
  ฉันยินดีและพ
Dm 
ร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Eb 
  ขอแค่เพียงเธอ
Dm 
นั้นได้กลับมายืนอยู่ข้างฉัน
Eb 
  ขอสัญญาจะ
Dm 
รักเธอให้มากกว่าทุกคืนวัน
Cm 
  อย่างที่เ
F 
ธอไม่เคยเห็นมัน

 
แต่พูดไปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
แต่พูดไ
F 
ปก็เท่า
Bb 
นั้น..
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 

 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย
Gm 
Eb 
 
มันไม่
F 
มีความหมายเ
Bb 
ลย..