บ่คู่ควร แบงค์ ธนา x ท๊อป ชีวิน


INTRO | G | D | Em D | C |

 
เขาบ่ได้
G 
ว่าอิหยังเลยจั๊กหน่อย
 
เขาบ่ได้
Em 
คิดอิหยังนำจั๊กหน่อย
 
กูเพ้อ
C 
ฝันไปเองมะหล่ำมะหล่อย
D 
ว่าแต่เขามีใจ

 
แล้วกะไห้
G 
งักๆมาหากูสั่นติ๊
 
จั่งเป็นมึง
Em 
ดีส่อหล่อไปฮักเขาจนเบิดใจ
 
ยามจั่ง
C 
ซี้ทำสิเป็นสิตาย
 
ตอนกูให้เผื่อใ
D 
จคือบ่เชื่อกู

 
แล้วไผ
Em 
สิฮู้ 
 
D 
ขาบ่เคยบอกกูม
C 
าก่อน
 
ฮักเบิดข่วนใ
Am 
จจนยากสิถอน
 
มึงกะฮู้
D 
จักนิสัยกู

 
เสียใจเด้
G 
อหมู่ 
 
ที่เขา
D/F# 
ฮู้ว่ากูฮัก
Em 
เขา
 
แต่เ
D 
ขาบ่ได้ฮั
C 
กเฮา 
 
เขาคิดกับเฮาแค่
D 
หมู่

 
แล้วมึงสิเฮ็ดจั่ง
G 
ใด๋ 
 
มึงมีแต่
D/F# 
ใจสิเอาหยั
Em 
งสู้
 
กูมันทุกข์มันย
D 
ากทั้งผู้ฮ่าย
C 
นำละหมู่..
D 
 
กะเลยบ่คู่คว
G 
รเขา
D 

INSTRU | G | D/F# | C | D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | D |

 
กูว่าเปิดขวด
G 
ต่อดีบ่สหาย
 
มึงเปิดใจยามใ
Em 
ด๋กะมีแต่เศร้า
 
สิลบล้างใ
C 
จที่มันปวดร้าว
 
เบิดท่อใ
D 
ด๋ลงบัญชีกู

 
แล้วไผ
Em 
สิฮู้ 
 
D 
ขาบ่เคยบอกกูม
C 
าก่อน
 
ฮักเบิดข่วนใ
Am 
จจนยากสิถอน
 
มึงกะฮู้
D 
จักนิสัยกู

 
เสียใจเด้
G 
อหมู่ 
 
ที่เขา
D/F# 
ฮู้ว่ากูฮัก
Em 
เขา
 
แต่เ
D 
ขาบ่ได้ฮั
C 
กเฮา 
 
เขาคิดกับเฮาแค่
D 
หมู่

 
แล้วมึงสิเฮ็ดจั่ง
G 
ใด๋ 
 
มึงมีแค่
D/F# 
ใจสิเอาหยั
Em 
งสู้
 
มึงมันทุกข์มันย
D 
ากทั้งผู้ฮ่าย
C 
นำละหมู่
D 

 
เสียใจเด้
G 
อหมู่ 
 
ที่เขา
D/F# 
ฮู้ว่ากูฮัก
Em 
เขา
 
แต่เ
D 
ขาบ่ได้ฮั
C 
กเฮา 
 
เขาคิดกับเฮาแค่
D 
หมู่

 
แล้วมึงสิเฮ็ดจั่ง
G 
ใด๋ 
 
มึงมีแค่
D/F# 
ใจสิเอาหยั
Em 
งสู้
 
กูมันทุกข์มันย
D 
ากทั้งผู้ฮ่าย
C 
นำละหมู่
D 
 
กะเลยบ่คู่คว
G 
รเขา
C 
 
กะเ
D 
ลยบ่คู่คว
G 
รเขา..