INTRO | G | Bm | Am | D |
INTRO | G | Bm | Am | D |

 
ตั้งแต่ใ
G 
หญ่เป็นบ่าวยังบ่ทันได้มีไผ 
 
เฮ็ดให้
Bm 
ใจดีดด้งจังซี่
 
คนตำ
Em 
อิดคือเจ้าเด้อคนดี 
 
ที่ใจดวง
Bm 
นี้มันฮ้องว่าแม่น
 
อยากอัพ
C 
ลงสตอรี่ว่ามักหลาย 
 
คนนี้ล่ะไ
Bm 
ป่อยากได้เป็น
Em 
แฟน
 
คั่นขึ้นกกไ
Am 
ม้แหย่ไข่มดแดงไปฝากเจ้า 
 
สิ
D 
มักบ่

 
บ่
G 
มีตังค์เลี้ยงชาบู 
 
มีแต่ปิ้ง
Bm 
ปูนาส่ำนี่ล่ะ
 
บ่มีดอก
Em 
เด้อย่างหมูกะทะ 
 
มีแต่กะ
Bm 
ทะไว้เฮ็ดไข่เจียว
 
บ่มีเงินท
C 
องยังหาบ่ได้ 
 
มีแต่หัวใ
Bm 
จฮักเดียวใจเ
Em 
ดียว
 
เป็นคนง่า
Am 
ยง่ายบ่เคยขี้ดื้อบ่ดื่มบ่เที่ยว 
 
พอมี
D 
สิทธิ์บ่

 
ให้เฮาไป
G 
อยู่ในไทม์ไลน์เจ้า
 
อยากซ่อยป้อ
Bm 
นข้าว 
 
ยามเจ้าเมื่อยหลาย
 
ให้ได้เบิ่ง
Em 
แญง ยามบ่ซำบาย หากบ่มีไ
Bm 
ผเป็นเฮาได้บ่
 
ปล่อยให้ใ
C 
จได้ชือดือดื๊อดื๊อดือดือดื๊ม
 
ความฮู้
Bm 
สึกเพิ่มตื้มเป็นหลายกว่าหมู่
 
หากว่า
Am 
เจ้าคิดคือกัน 
 
อยากให้ลองเปิดใจลองคบกั
D 
นดู
 
เผื่อเฮาได้ฮักกัน
 

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
  
G 
ที่มักหันไปแนมหน้า 
 
บ่ได้อยากมีปัญหา
Em 
  ย้อนว่าเจ้าเตะตาถืกใจเป็น
Am 
ฮ้าย
 
  เฮ็ดใจบ่ไ
D 
ด้ถ้าสิปล่อยเจ้าผ่านไปเสย
 
  
G 
บ่มีรถสปอร์ตฮับ 
 
แต่มีเบาะท้ายให้ทรามเชย
Em 
  รับประกันได้เลยส่งตรงฮอด
Am 
บ้าน
 
  บ่เคยขี้ค้
D 
านคั่นว่าเจ้าต้องการ 
 
เฮาพร้อมไปเทคแ
G 
คร์

 
ให้เฮาไป
G 
อยู่ในไทม์ไลน์เจ้า
 
อยากซ่อยป้อ
Bm 
นข้าว 
 
ยามเจ้าเมื่อยหลาย
 
ให้ได้เบิ่ง
Em 
แญง ยามบ่ซำบาย หากบ่มีไ
Bm 
ผเป็นเฮาได้บ่
 
ปล่อยให้ใ
C 
จได้ชือดือดื๊อดื๊อดือดือดื๊ม
 
ความฮู้
Bm 
สึกเพิ่มตื้มเป็นหลายกว่าหมู่
 
หากว่า
Am 
เจ้าคิดคือกัน 
 
อยากให้ลองเปิดใจลองคบกั
D 
นดู

 
ให้เฮาไป
G 
อยู่ในไทม์ไลน์เจ้า
 
อยากซ่อยป้อ
Bm 
นข้าว 
 
ยามเจ้าเมื่อยหลาย
 
ให้ได้เบิ่ง
Em 
แญง ยามบ่ซำบาย หากบ่มีไ
Bm 
ผเป็นเฮาได้บ่
 
ปล่อยให้ใ
C 
จได้ชือดือดื๊อดื๊อดือดือดื๊ม
 
ความฮู้
Bm 
สึกเพิ่มตื้มเป็นหลายกว่าหมู่
 
หากว่า
Am 
เจ้าคิดคือกัน 
 
อยากให้ลองเปิดใจลองคบกั
D 
นดู
 
เผื่อเฮาได้ฮักกัน
 

OUTRO | G | Bm | Am | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites