INTRO | E G#m | C#m B | A | B |

 
ไม่เค
E 
ยคิด 
 
ไม่
G#m 
นึกเลย 
 
ว่าเ
A 
ธอจะเป็นอย่าง
B 
นี้
 
คบ
E 
กันมา 
 
ก็ห
G#m 
ลายปี 
 
ไม่มีวี่แ
A 
วว 
 
ว่าเธอจะเป
B 
ลี่ยนไป
 
แต่มา
C#m 
วันนี้ ดูแล้วเธอ นั้น
G#m 
หมดรัก
 
จากการกร
A 
ะทำ 
 
เหมือนว่าเธอมี
E 
คนใหม่
 
ถามต
C#m 
รงๆ 
 
คนๆนั้นมัน
G#m 
เป็นใคร
 
คงต้องเลิก
A 
กันจริงๆ 
 
ใช่มั้
B 
ยเธอ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ 
 
ฉันไม่ไหวแ
E 
ล้ว
B 

 
อนา
E 
คตที่วา
G#m 
ดไว้ 
 
มันก็
A 
พังทลายในพ
B 
ริบตา
 
ไม่เหลือแ
E 
ล้ว 
 
สิ่งที่ฝัน
G#m 
ด้วยกันมา
 
คงต้องเลิก
A 
ลาจริงๆ 
 
ใช่มั้ิ
B 
ยเธอ 
 
โฮ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ
 
ฉันไม่ไหวแล้ว
 

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B | B |

 
อนา
E 
คตที่วา
G#m 
ดไว้ 
 
มันก็
A 
พังทลายในพ
B 
ริบตา
 
ไม่เหลือแ
E 
ล้ว 
 
สิ่งที่ฝัน
G#m 
ด้วยกันมา
 
คงต้องเลิก
A 
ลาจริงๆ 
 
ใช่มั้ิ
B 
ยเธอ 
 
โฮ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ
 
ฉันไม่ไหวแ
E 
ล้ว
B 

 
สนุก
F#m 
มากไหมเธอ.
B 
.. 
 
ฉันไม่ไหวแล้ว..

OUTRO | E G#m | C#m B | A | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites