Tune to Eb
INTRO | Am G | Em | Am G | Am |
INTRO | Am G | Em | Am G | Am |

 
เจ้าสิ
Am 
ฮู้แหน่บ้อว่าอ้
G 
ายยังคิด
Em 
ฮอด
 
อยากสิ
Am 
กอดอยากสิห
G 
อมคำห
Am 
ลาย
 
เจ้าสิ
Am 
ฮู้แหน่บ้อว่าอ้
G 
ายยังบ่ไป
Em 
ไส
 
ใจมัน
Am 
ลอยได้แต่เผ
G 
ลอเรื่อ
Am 
ยไป

 
หัว
Am 
ใจมันเวิ้งว้
G 
างฮู้
Em 
บ่
 
มันนอนบ่
Am 
หลับอยู่สุ
G 
คืนฮู้
Am 
บ่
 
สิมีบ่ห
F 
นอวาสนาบันดาลให้เจ้า
 
ได้คืนกลับมา สิมีบ่
G 
น๊อ

 
กะ
C 
ถ่าจนนาฬิกามันตายไป
Em 
สองเฮือน
 
เจ้าก็ยังบ่
Am 
คืนมาหาอ้ายเ
G 
ลย
 
ได้แน่แ
C 
นมเบิ่งอีเกิ้ง 
 
มันฉาย
Em 
แสง
 
อยากพ้อหน้า
Am 
แฮง 
 
ฮู้บ่คำห
G 
ล่า

 
ที่ผ่าน
C 
มาอ้ายขอโทษ 
 
ที่ได้
Em 
ส่ำนิ
 
ขอโทษที่มัน
Am 
บ่ดี 
 
เฮ็ดให้เจ้าต้องหนี
G 
ไป
 
มื้อนี้
C 
กะได้ฮู้ว่า 
 
ว่าขาด
Em 
เจ้าไปต่อบ่ได้
 
หัวใ
Am 
จมันฮ้องไห้
G 
ฮู้บ่..

INSTRU | Am G | Em | Am G | Am |

 
หัว
Am 
ใจมันเวิ้งว้
G 
างฮู้
Em 
บ่
 
มันนอนบ่
Am 
หลับอยู่สุ
G 
คืนฮู้
Am 
บ่
 
สิมีบ่ห
F 
นอวาสนาบันดาลให้เจ้า
 
ได้คืนกลับมา สิมีบ่
G 
น๊อ

 
กะ
C 
ถ่าจนนาฬิกามันตายไป
Em 
สองเฮือน
 
เจ้าก็ยังบ่
Am 
คืนมาหาอ้ายเ
G 
ลย
 
ได้แน่แ
C 
นมเบิ่งอีเกิ้ง 
 
มันฉาย
Em 
แสง
 
อยากพ้อหน้า
Am 
แฮง 
 
ฮู้บ่คำห
G 
ล่า

 
ที่ผ่าน
C 
มาอ้ายขอโทษ 
 
ที่ได้
Em 
ส่ำนิ
 
ขอโทษที่มัน
Am 
บ่ดี 
 
เฮ็ดให้เจ้าต้องหนี
G 
ไป
 
มื้อนี้
C 
กะได้ฮู้ว่า 
 
ว่าขาด
Em 
เจ้าไปต่อบ่ได้
 
หัวใ
Am 
จมันฮ้องไห้
G 
ฮู้บ่.. 
 
คิดฮอดเ
F 
ด้อ.
G 
..

INSTRU | C | C#dim | Am | G |
INSTRU | F | F | G | G |

 
กะ
C 
ถ่าจนนาฬิกามันตายไป
Em 
สองเฮือน
 
เจ้าก็ยังบ่
Am 
คืนมาหาอ้ายเ
G 
ลย
 
ได้แน่แ
C 
นมเบิ่งอีเกิ้ง 
 
มันฉาย
Em 
แสง
 
อยากพ้อหน้า
Am 
แฮง 
 
ฮู้บ่คำห
G 
ล่า

 
ที่ผ่าน
C 
มาอ้ายขอโทษ 
 
ที่ได้
Em 
ส่ำนิ
 
ขอโทษที่มัน
Am 
บ่ดี 
 
เฮ็ดให้เจ้าต้องหนี
G 
ไป
 
มื้อนี้
C 
กะได้ฮู้ว่า 
 
ว่าขาด
C#dim 
เจ้าไปต่อบ่ได้
 
หัวใ
Am 
จมันฮ้องไห้
G 
ฮู้บ่.. 
 
คิดฮอดเ
F 
ด้อ.
G 
..
 
คิดฮอดเ
F 
ด้อ.
G 
..

OUTRO | Am G | Em | Am G | Am |
OUTRO | Am G | Em | Am G | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites