Tune to Eb
INTRO | C D | Bm Em | C D | G |

 
ไม่คิดว่าการโบก
C 
มือบ๊ายบายในครั้ง
D 
นั้น
 
มันจะเป็นภาพ
Bm 
จำสุดท้ายที่คอยตอกย้ำ
Em 
ฉัน
 
ภาพเธออยู่บนรถ
C 
ทัวร์ 
 
เคลื่อนตัวไปจนลับ
D 
ตา
 
ส่งเธอกลับบ้านสง
G 
กรานต์ 
 
ไม่นานเธอคงจะกลับมา

 
แต่ในที่สุดก็ห
C 
าย 
 
ไลน์ไปไม่ค่อยต
D 
อบ
 
ก็พอจะรู้
Bm 
ตัวว่ามีฉันไว้แค่
Em 
ปลอบ
 
และสิ่งที่ฉันก
C 
ลัว 
 
กลัวมาต
D 
ลอด
 
เธอกลับไปห
G 
ากัน

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
C 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

 
อยากกอด อยากหอม อยากเ
C 
จอ
 
อยากบอกรักเธออีกสักค
D 
รั้ง
 
พอหมดหยุดยาวสงก
Bm 
รานต์
 
หวังว่าจะกลับมาห
Em 
าฉัน
 
ไปรอที่ท่ารถ
C 
ทัวร์ 
 
เธอบอกซื้อตั๋วรถไ
D 
 
ในใจมันก็นึกก
G 
ลัว 
 
กลัวเธอจะกลับรถใคร

 
แต่ในที่สุดแล้วเธอก็ห
C 
าย 
 
ไลน์ไปก็ไม่อ่
D 
าน
 
ยืนรอที่ชาน
Bm 
ชาลา 
 
จะกี่ขบวนที่แล่น
Em 
ผ่าน
 
มองไปยังไม่เห็นเ
C 
ธอ 
 
ก็ยังจะรอที่เ
D 
ดิม
 
เพิ่มเติมคือ
G 
น้ำตา

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
C 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
C 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
C 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites