INTRO | G | Bm | C | D |

G 
พี่บ่าว 
 
ทุกๆครั้งที่เจอกัน
Bm 
ปากมันสั่น 
 
พูดจาไม่ค่อย
C 
รู้ฟัง
D 
G 
ก็มันเขิลทุกครั้งที่เจอ
Bm 
ใจมันเผลอเรียกพี่ไปว่า
C 
ที่รัก
 
แล้วพี่บ่
D 
าวจะคิดยังไง

 
รอย
C 
ยิ้มหวานๆ 
 
ทำน้
D 
องหวั่นไหว
 
ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เ
G 
จอ
 
ในส
C 
มองตอนนี้ 
 
มัน
Bm 
มีแต่หน้า
Em 
เธอ
 
โอ้  
Am 
baby 
 
พี่บ่
C 
าวจะรู้ม้
D 
าย

 
ว่าใจน้องส
G 
าวมีแต่พี่บ่าวพี่
Bm 
รู้ม้าย
 
ใจน้อง
Em 
สาวคนนี้ยกให้พี่หมดหั
D 
วใจ
 
พี่อาจไม่ห
G 
ล่อตัวไม่ได้ขาวแต่พี่โด
Bm 
นใจ
 
ทั้งสี่ห้องหั
Em 
วใจ 
 
ของน้องค
D 
นนี้ 
 
ยกให้แต่พี่บ่าว

INSTRU | G | Bm | Em | Am D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
รอย
C 
ยิ้มหวานๆ 
 
ทำน้
D 
องหวั่นไหว
 
ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เ
G 
จอ
 
ในส
C 
มองตอนนี้ 
 
มัน
Bm 
มีแต่หน้า
Em 
เธอ
 
โอ้  
Am 
baby 
 
พี่บ่
C 
าวจะรู้ม้
D 
าย

 
ว่าใจน้องส
G 
าวมีแต่พี่บ่าวพี่
Bm 
รู้ม้าย
 
ใจน้อง
Em 
สาวคนนี้ยกให้พี่หมดหั
D 
วใจ
 
พี่อาจไม่ห
G 
ล่อตัวไม่ได้ขาวแต่พี่โด
Bm 
นใจ
 
ทั้งสี่ห้องหั
Em 
วใจ 
 
ของน้องค
D 
นนี้

 
ว่าใจน้องส
G 
าวมีแต่พี่บ่าวพี่
Bm 
รู้ม้าย
 
ใจน้อง
Em 
สาวคนนี้ยกให้พี่หมดหั
D 
วใจ
 
พี่อาจไม่ห
G 
ล่อตัวไม่ได้ขาวแต่พี่โด
Bm 
นใจ
 
ทั้งสี่ห้องหั
Em 
วใจ 
 
ของน้องค
D 
นนี้ 
 
ยกให้แต่พี่บ่าว

INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ยกให้แต่พี่บ่าว..
 

INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ยกให้แต่พี่บ่
G 
าว…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites