Tune to Eb
INTRO | G A | F#m Bm A |
INTRO | G | F# | A | D A/C# |
INTRO | Bm A | G D A |
INTRO | Bm A | G | F# |

 
เธอทำครอบครัวฉัน..
Em 
พังทลาย
A 
 
แล้วเธอก็ได้เขาไปครอ
D 
บครอง
Bm 
 
ก็ในวัน
B7 
นั้นฉันเคย
Em 
ขอร้อง
 
ว่าอ
A 
ย่า 
 
เอาเขาไปจากฉั
F# 
นได้ไหม

 
ถ้ามีพรให้ย้อน
Em 
เวลา
A 
 
ฉันคงจะถอยออกมา และห้า
D 
มใจ
Bm 
 
ฉันกลับมา
B7 
คิด 
 
ลูกเมียเขา
Em 
ยัง 
 
ทิ้งได้
A 
 
และคิวต่อไ
F# 
ปก็คงเป็น
G 
ฉัน
 
ขอโทษเธ
F#7 
อทันไหม..

 
ฉันต้องกลายเป็นห
G 
ม้าย 
 
ลูกฉันไม่มี
A 
พ่อ
 
เธอแค่จะ
F#m 
ขอโทษกัน
Bm 
ง่ายๆ 
 
เหรอ
 
ก็รู้ว่าฉัน
G 
ผิด
 
ก็แน่นอนความผิดของ
F#m 
เธอ
 
ฉันจะเอา
Em 
คืนให้เธอยืนไม่ไ
A 
หว..

D 
รับ.. 
 
 
A/C# 
คำ.. 
 
 
A 
ขอ.. 
 
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น.. 
 
 
Bm 
 
A 
 
ผู้หญิงหน้าด้
G 
าน
 
เชิญขึ้นศ
A 
าลไม่ต้องร้อ
Bm 
งไห้

 
ฉันแค่
Em 
คนถูกหลอกให้
F#m 
รัก
 
จะเอาเงิน
F#7 
มากมายมาจากไ
Bm 
หน

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

INSTRU | Bm A | G D |
INSTRU | Bm A | G A | F#7 |

 
ฉันต้องกลายเป็นห
G 
ม้าย 
 
ลูกฉันไม่มี
A 
พ่อ
 
เธอแค่จะ
F#m 
ขอโทษกัน
Bm 
ง่ายๆ 
 
เหรอ
 
ก็รู้ว่าฉัน
G 
ผิด
 
ก็แน่นอนความผิดของ
F#m 
เธอ
 
ฉันจะเอา
Em 
คืนให้เธอยืนไม่ไ
A 
หว..

D 
รับ.. 
 
 
A/C# 
คำ..  
A 
ขอ.. 
 
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น.. 
 
 
Bm 
 
A 
 
ผู้หญิงหน้าด้
G 
าน
 
เชิญขึ้นศ
A 
าลไม่ต้องร้อ
Bm 
งไห้

 
ฉันแค่
Em 
คนถูกหลอกให้
F#m 
รัก
 
จะเอาเงิน
F#7 
มากมายมาจากไ
Bm 
หน

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

G 
  ขอใช้สิทธิ์ของเมีย 
 
 
D 
  เคลียร์กันให้มันจบ
G 
  ขอโทษที่แอบคบ 
 
ให้มัน
F#7 
จบแค่นี้..

INSTRU | G | Bm | G | D |
INSTRU | Bm A | G D A |
INSTRU | Bm A | G | A |

A 
รับ.. 
 
คำขอโ
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น.. 
 
 
Bm 
 
A 
 
ฮ้าว ฮ
G 
าว.. 
 
 
A 
 
D 

 
ฉันแค่
G 
คนถูกหลอกให้
A 
รัก
 
จะเอาเงินม
F# 
ากมาย
 
มาจากไ
Bm 
หน.. 
 
 
Bb 
 
A 
 
Ab 
 
G 

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

 
อย่า
G 
ทำแบบนี้กับใคร.
A 
.. 
 
อี
D 
กเลย.. 
 
 
Dmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites