INTRO | Am | C | G | F G | Am |

 
เมื่อรัก
Am 
เราไม่เป็นดังหวังที่ตั้งใจ
C 
ไว้
 
ไม่ถึงจุดหมายที่เราวาด
G 
ไว้ 
 
จะอยู่จนตายจาก
Am 
กัน
 
เมื่อเส้น
Am 
ทางที่เรานั้นเดินมันคนละท
C 
าง
 
ไม่ถึงฝั่งฝัน เมื่อถึงทา
G 
งตัน 
 
ต่างคนก็ต่าง
Am 
เดิน

 
เมื่อ
F 
รัก 
 
มันหมดความห
G 
มาย
 
เส้น
Em 
ทางที่เดินก็คงได้แค่
Am 
นี้
 
จากความรัก
F 
ดี 
 
เปลี่ยนเป็นรักร้
G 
าว

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G/B 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
.. 
 
ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 
 
บทเรียนแห่งควา
C 
มรัก 
 
 
G/B 

Am 
บางครั้งความรัก
 
มันเป็นบทเรียนที่มันโดนเรียบเรียง
 
 
เหมือนกับครูส
G 
อนทำดีที่สุด
 
รักเธอจนสุด แต่ไม่ได้หยุดเอาไว้
 
 
ให้เป็นคู่นอน  
 
Am 
บางครั้งมันก็เฮงซวย
 
มันจบไม่สวย เหมือนกับในละคร
 
 
ก็
G 
ทำได้แค่จำเรื่องดีๆ
 
ที่เราเคยมีบางฉาก หรือในบางตอน
 
Am 
บทเรียนมันสอน 
 
มันสอน
 
บทเรียนแห่งความ
G 
รัก
 
ทุกฉากทุกตอน ทุกตอน
 
 
กลับกลายเป็นคนเคย
Am 
รู้จัก 
 
ที่ผ่านมา
 
ให้คิดเสียว่า ตัวเรานั้นเป็นได้แค่
G 
ที่พัก
 
โอเค ฉันไม่เป็นไร ถึงแม้ไม่ได้เรียกเธอว่าที่รัก
 

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
เมื่อ
F 
รัก 
 
มันหมดความห
G 
มาย
 
เส้น
Em 
ทางที่เดินก็คงได้แค่
Am 
นี้
 
จากความรัก
F 
ดี 
 
เปลี่ยนเป็นรักร้
G 
าว

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
.. 
 
ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G/B 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
..ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 
 
บทเรียนแห่งควา
C 
มรัก..
G 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites