Capo #3
INTRO | C G#dim | Am C7 |
INTRO | F G | C |

C 
  ในวันที่
G#dim 
สองเรานั้นต้อง
Am 
ห่าง
 
  จะ
Em 
ห่างไกลสักเท่าไ
F 
หร่
 
  ให้
G 
รู้มีใครยังคิ
C 
ดถึง
C 
  คืนวันที่
G#dim 
ฉันและเธอร่วม
Am 
ทาง
 
  เนิ่น
Em 
นานเพียงไหน 
 
ยังสว
F 
ยในใจ
 
  
G 
นึกทีไร 
 
ยังชั
C 
ดเจน

INSTRU | C G#dim | Am C7 |
INSTRU | F Fm | C |

C 
  เธอยังบอก
G#dim 
ฉันเมื่อในวัน
Am 
ก่อน
 
  จะ
Em 
อยู่ตรงนี้ 
 
กับ
F 
ฉันนานๆ
 
  แล้ว
G 
ใย 
 
รีบจากกั
C 
นไป
C 
  ทิ้งไว้เพีย
G#dim 
งรักในความทรง
Am 
จำ
 
  ที่
Em 
ยังเด่นชัด 
 
ในหั
F 
วใจ
 
  ฉัน
G 
คิดถึงเธอเหลื
C 
อเกิน

 
ตั้งแต่
Am 
วัน 
 
ที่
Em 
เธอไม่อยู่
 
ชี
F 
วิตก็ดูแปลกไ
C 
 
พยา
Am 
ยาม 
 
ฝืน
Em 
ใจ
 
ยอม
F 
รับความจริงให้ไ
C 
หว
E 
แต่บาง
Am 
คราว 
 
น้ำ
Em 
ตายังเอ่อ
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไ
C 
ร 
 
หวังในใ
Dm 
 
จะไ
G 
ด้พบกันซักวั
C 
นหนึ่ง

INSTRU | C G#dim | Am C7 |
INSTRU | F Fm | C |
INSTRU | C G#dim | Am C7 |
INSTRU | F Fm G | C |

 
ตั้งแต่
Am 
วัน 
 
ที่
Em 
เธอไม่อยู่
 
ชี
F 
วิตก็ดูแปลกไ
C 
 
พยา
Am 
ยาม 
 
ฝืน
Em 
ใจ
 
ยอม
F 
รับความจริงให้ไ
C 
หว
E 
แต่บาง
Am 
คราว 
 
น้ำ
Em 
ตายังเอ่อ
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไ
C 
ร 
 
หวังในใ
Dm 
 
จะไ
G 
ด้พบกันซักวั
C 
นหนึ่ง

INSTRU | C G#dim | Am C7 |
INSTRU | F Fm | C |
INSTRU | C G#dim | Am C7 |
INSTRU | F Fm G | C |

C 
  ในวันที่
G#dim 
สองเรานั้นต้อง
Am 
ห่าง
 
  จะ
Em 
ห่างไกลสักเท่าไ
F 
หร่
 
  ให้
G 
รู้มีใครยังคิ
C 
ดถึง
C 
  คืนวันที่
G#dim 
ฉันและเธอร่วม
Am 
ทาง
 
  เนิ่น
Em 
นานเพียงไหน 
 
ยังสว
F 
ยในใจ
 
  
Fm 
นึกทีไร 
 
ยังชั
C 
ดเจน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites