INTRO | D | Bm | G A |
INTRO | D | F#m Bm | G F#m | Em A | A |

 
เป็นหยังคือทรม
D 
าน 
 
แบบนี้
 
เลิกกัน
Bm 
แล้วก็ยังคิดถึง
 
อ้ายบ่เ
G 
คยลืม 
 
บ่เคยลบภาพเจ้าได้เ
D 
ลย
 
เพราะหัวใ
Bm 
จอ้ายยังฮักเธอ 
 
มีแต่
F#m 
เธออยู่เต็มหัวใจ
 
สิใ
Em 
ห้ลืมได้จังไ
A 
ด๋ 
 
ฮักแฮ
D 
งกะด้อ

 
ได้แต่รอเจ้า
Em 
ของ 
 
ว่ายัง
F#m 
มีเจ้า
 
ตั๋วใ
G 
จเจ้าของว่าเฮา 
 
บ่ได้เลิ
A 
กกัน

 
แล้วอ้ายสิอยู่จังไ
D 
ด๋ถ้าไม่มีเธอในวันนี้
 
อ้ายยังคงคิด
F#m 
ถึงเธออยู่ทุกวินาที
 
อ้ายยัง
G 
รอเจ้าอยู่ตร
A 
งนี้ 
 
บ่เคยไ
D 
ปไส
 
ยังคิด
Bm 
ฮอดเจ้าอยู่คือเก่า 
 
บ่มีไ
F#m 
ผมาแทนได้
 
ถ้าอ้ายบ่
Em 
ตาย 
 
อ้าย
A 
คงบ่เซาคิดฮ
D 
อด

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | G | A |

 
ได้แต่รอเจ้า
Em 
ของ 
 
ว่ายัง
F#m 
มีเจ้า
 
ตั๋วใ
G 
จเจ้าของว่าเฮา 
 
บ่ได้เลิ
A 
กกัน

 
แล้วอ้ายสิอยู่จังไ
D 
ด๋ถ้าไม่มีเธอในวันนี้
 
อ้ายยังคงคิด
F#m 
ถึงเธออยู่ทุกวินาที
 
อ้ายยัง
G 
รอเจ้าอยู่ตร
A 
งนี้ 
 
บ่เคยไ
D 
ปไส
 
ยังคิด
Bm 
ฮอดเจ้าอยู่คือเก่า 
 
บ่มีไ
F#m 
ผมาแทนได้
 
ถ้าอ้ายบ่
Em 
ตาย 
 
อ้าย
A 
คงบ่เซาคิดฮ
D 
อด

 
แล้วอ้ายสิอยู่จังไ
D 
ด๋ถ้าไม่มีเธอในวันนี้
 
อ้ายยังคงคิด
F#m 
ถึงเธออยู่ทุกวินาที
 
อ้ายยัง
G 
รอเจ้าอยู่ตร
A 
งนี้ 
 
บ่เคยไ
D 
ปไส
 
ยังคิด
Bm 
ฮอดเจ้าอยู่คือเก่า 
 
บ่มีไ
F#m 
ผมาแทนได้
 
คั่นอ้ายบ่
Em 
ตาย 
 
อ้าย
A 
คงบ่เซาคิดฮ
D 
อด

 
คั่นอ้ายบ่
Em 
ตาย 
 
อ้าย
A 
คง..บ่เซาคิดฮอด…

OUTRO | D | F#m Bm | G F#m | Em A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites