INTRO | A | C#m | D C#m | Bm E | E |

 
รู้
A 
สึกว่าเธอไม่ชัดเจน
 
เคย
C#m 
เห็นว่าเธอนั่นจริงใจ
 
วัน
D 
นี้ มันห
E 
ายไปหมดแ
A 
ล้ว

 
เธอแห
A 
ลงว่าเธอนั่นรักจริง
 
ทุก
C#m 
สิ่งที่เธอทำนั่นชัดเจน
 
สุดท้
D 
าย.. 
 
ไม่เห
E 
ลืออะไรสักอ
A 
ย่าง

 
เมื่อเส้น
Bm 
ทางถูกวางเอาไ
E 
ว้
 
เธอยัง
C#m 
ทิ้งมันไปไม่
F#m 
มีค่า
 
นับประ
D 
สา อะไรกับคน ๆ  
E 
นี้..

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน 
 
E 
อวว..

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F# | D E | E |

 
เมื่อเส้น
Bm 
ทางถูกวางเอาไ
E 
ว้
 
เธอยัง
C#m 
ทิ้งมันไปไม่
F#m 
มีค่า
 
นับประ
D 
สา อะไรกับคน ๆ  
E 
นี้..

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอก
E 
มาให้มันชัดเจน..

OUTRO | D E | C#m F#m | D E | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites