ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็น
Bb 
หยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ
 

INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb | F |

 
บักคน
Bb 
ดียามเขาผิดกัน
 
บักพระ
F/A 
เอกยามเขาดีกัน
 
ได้เ
Eb 
ฮ็ดเพื่อเขา 
 
กะภูมิใ
F 
จว่าซั่น
 
สุด
Bb 
ท้ายจะของกะส่ำห
D7 
มา
 
ในสา
C 
ยตาเขามีแต่คน
F 
อื่น
 
ทางโตละ
Dm 
บืนฮักเขาบ่มืน
Gm 
หูมืนตา
 
จักมื้อไ
Eb 
ด๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า 
 
 
F 
จังๆ

 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
Bb 
ยใจ 
 
 
F 

 
ฮักเขาเบิดใ
Bb 
จเขากะฮู้แล้ว
 
ตายแทนเขา
F/A 
ได้เขากะฮู้แล้ว
 
กะคือจั่ง
Eb 
บ่เห็นป่องเห็นแ
F 
ปว
 
วาเขาสิมา
Bb 
หัวซา 
 
 
D7 
 
ในสาย
C 
ตาเขามีแต่คน
F 
อื่น
 
ทางโตล
Dm 
ะบืนฮักเขา 
 
บ่มืน
Gm 
หูมืนตา 
 
 
F 
 
จักมื้อไ
Eb 
ด๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า 
 
 
F 
จังๆ

 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
Bb 
ยใจ..

INSTRU | Eb F | Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm F | Eb | F |

 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
G 

 
ถอยออก
F 
มา 
 
ก่อนสิเ
G 
จ็บ 
 
ไปคั
Am 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
F 
หนี 
 
ไปฮักเ
G 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
C 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
F 
ล้วพอสิฮู้อยู่
G 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Em 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Am 
ห้ยำห
G 
ย่าง
 
F 
อยออกมาเป็นหยัง โฮ.. โ
G 
ฮ่..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
C 
ยใจ
 
F 
อยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
G 
ฮู้ว..
 
บักหัวใจเ
C 
อ๋ย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites