INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
เห็นเธอแ
A 
ว็บๆ 
 
น้องใส่หมวก
F#m 
แก็บ
 
รูปร่างเล็
D 
กๆ 
 
สเป็ค
E 
พี่
 
น้องผิวขา
A 
วๆไว้ผมย
F#m 
าวๆ
 
เที่ยวเดินพายเ
D 
ป๋ามาแถว
E 
นี้

 
หยบ
C#m 
แลอยู่นานสอ
F#m 
งนาน
 
หยบ
C#m 
รักน้องสาว
F#m 
ตาหวาน
 
ใจ
D 
มันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังห
E 
าที่อยู่

 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี

 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..

C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง

 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้อยู่ใกล้น้
A 
อง

INSTRU | A F#m | Bm E | A F#m | Bm E |
INSTRU | C#m F#m | Bm E | C#m F#m | Bm | E |

 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี

 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..

C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง

 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้เป็นแฟนน้
A 
อง

 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้รักกับน้
A 
อง

OUTRO | A F#m | D E | A F#m | D E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites