INTRO | F#m | A | Bm E | F#m |

 
เกิด
F#m 
มาก็เห็นโนราห์ 
 
ใหญ่
C#m 
มาก็แลหนังลุง
Bm 
เห็นแม่เฒ่าแก
C#m 
นุ่งผ้าถุงตั้งแต่
F#m 
เราบาวบาว
 
พ่อ
F#m 
เฒ่าแกเล่าให้ฟัง 
 
ว่าแรกอยู่
C#m 
กันกับแม่เฒ่า
Bm 
ตอนบาวบาวสาว
C#m 
สาว 
 
อยู่กันพั
F#m 
นพรือ

 
ว่า
Bm 
จนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคย
F#m 
ทิ้งกัน
 
อด
Bm 
มั้งอิ่มมั้งลูกเหอ 
 
แต่ก็ยังแ
F#m 
บ่งปัน
 
ช่วยกัน
Bm 
ปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้ว
F#m 
ยกัน
 
มี
Bm 
รบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้
F#m 
อภัยกัน
 
ไม่จำเ
D 
ป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วย
E 
กัน

 
ฟังพ่อเ
D 
ฒ่าแกเล่าความห
E 
ลัง
 
น้ำตาฉัน
C#m 
คลั่งอยูเต็ม
F#m 
หัวอก
 
พบ
Bm 
คนขี้หก 
 
รักคว
E 
มสบายไม่จริ
A 
งใจ
 
บอกว่า
D 
รักแล้วยังมาห
E 
ลอก
 
เป็นคนปอก
C#m 
ลอกใจไม่ถึงไ
F#m 
หน
 
ความซื่อ
Bm 
สัตย์ไม่มีหรือไ
E 
รคนสมั
A 
ยนี้

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | F#m |

 
พ่อ
F#m 
เฒ่าแกเล่าให้ฟัง 
 
ว่า
C#m 
แรกอยู่กันกับแม่เฒ่า
Bm 
ตอนบาวบาวสาว
C#m 
สาวอยู่กันพั
F#m 
นพรือ

 
ว่า
Bm 
จนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคย
F#m 
ทิ้งกัน
 
อด
Bm 
มั้งอิ่มมั้งลูกเหอ 
 
แต่ก็ยังแ
F#m 
บ่งปัน
 
ช่วยกัน
Bm 
ปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้ว
F#m 
ยกัน
 
มี
Bm 
รบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้
F#m 
อภัยกัน
 
ไม่จำเ
D 
ป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วย
E 
กัน

 
ฟังพ่อเ
D 
ฒ่าแกเล่าความห
E 
ลัง
 
น้ำตาฉัน
C#m 
คลั่งอยูเต็ม
F#m 
หัวอก
 
พบ
Bm 
คนขี้หก 
 
รักคว
E 
มสบายไม่จริ
A 
งใจ
 
บอกว่า
D 
รักแล้วยังมาห
E 
ลอก
 
เป็นคนปอก
C#m 
ลอกใจไม่ถึงไ
F#m 
หน
 
ความซื่อ
Bm 
สัตย์ไม่มีหรือไ
E 
รคนสมั
A 
ยนี้

 
ความซื่อสั
D 
ตย์ไม่มีหรือไ
E 
รคนสมัย
A 
..นี้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites