INTRO | A E/G# | F#m E | ( 2 Times ) | A |

 
ถ้า
A 
ฉันเป็นหลักกิโ
E 
 
ก็ต้องบอก
F#m 
ทางคนผ่านไ
C#m 
ปมา
 
แต่บัง
Bm 
เอิญโชคดี
 
เกิดมาเ
D 
ป็นมนุษย์คน
Bm 
หนึ่ง 
 
ที่มีเธอข้า
E 
งกาย
 
D 
นุษย์คนหนึ่งที่มีแค่ตัวกั
E 
บใจ

 
ก็เห
A 
มือนจะดี 
 
แต่ก็
C#m 
มาวันหนึ่ง
 
มีใ
F#m 
ครอีกคนผ่าน
C#m 
เข้ามา
 
จาก
Bm 
คนสองคน 
 
ก็ก
D 
ลายมาเป็นสา
Bm 
มคนขึ้น
E 
มา
 
D 
ธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เ
E 
ดินอีกทางหนึ่ง..โว..

D 
  แล้วแต่เ
E 
ธอจะเลือกใ
F#m 
คร
D 
  ฉันก็พ
E 
ร้อมยอมรับ
A 
มัน
C#m 
  แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือ
F#m 
นลมหายใจของฉัน
D 
  ถ้าเธอจะทิ้งกันไป 
 
ก็ให้คิด
E 
ดูเอง..

 
ถ้าเธอไป
A 
ดี 
 
ฉันก็
E/G# 
พร้อมยินดี
F#m 
ด้วย
 
หากทา
E 
งนั้นไปได้ส
D 
วย 
 
ฉันก็พ
E 
ร้อมจะตัดใ
C#m 
 
ก็เพราะว่าเธอ
C#m 
นั้น เปรียบเหมือน  
F#m 
ลมหายใจ
 
ถึงเ
D 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
 
Bm 
เพื่อนคนนี้ก็
E 
ยัง 
 
เหมือนเดิม

INSTRU | A E/G# | F#m E | A E/G# | D E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | ( 2 Times )
INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | C#m | Bm | E | A |

D 
  แล้วแต่เ
E 
ธอจะเลือกใ
F#m 
คร
D 
  ฉันก็พ
E 
ร้อมยอมรับ
A 
มัน
C#m 
  แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือ
F#m 
นลมหายใจของฉัน
D 
  ถ้าเธอจะทิ้งกันไป 
 
ก็ให้คิด
E 
ดูเอง..

 
ถ้าเธอไป
A 
ดี 
 
ฉันก็
E/G# 
พร้อมยินดี
F#m 
ด้วย
 
หากทา
E 
งนั้นไปได้ส
D 
วย 
 
ฉันก็พ
E 
ร้อมจะตัดใ
C#m 
 
ก็เพราะว่าเธอ
C#m 
นั้น เปรียบเหมือน  
F#m 
ลมหายใจ
 
ถึงเ
D 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
 
Bm 
เพื่อนคนนี้ก็
E 
ยัง 
 
เหมือนเดิม

OUTRO | A E/G# | F#m E | ( 4 Times ) | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites