INTRO | Em D | C G | Am B7 | Em |

G 
  เธอมาจากไปไกลจากไปชั่วนิ
D 
รันดร์
Am 
  ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน 
 
มัน
Em 
เร็วเกินไป
G 
  ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอแว่วมา
Am 
  คำสัญญาที่เธอเคยย้ำ
Em 
ยังก้อง

 
มีความ
G 
นัยหมื่นแสนล้านคำที่ไม่เคยบอกเ
D 
ธอ
 
เธอเก็บเอา
Am 
ไว้ในใจเสมอแต่บอกเธอไ
Em 
ม่ได้
 
จากกันไ
G 
ปไม่ทันตั้งตัวหัวใ
D 
จสลาย
 
หากเปลี่ยนเป็น
Am 
เราเลิกรากันไปก็ยั
Em 
งดีกว่า
 
โอ้
D 
ฟ้าไม่น่าใ
G 
จดำ 
 
 
G7 

 
ที่ผ่าน
C 
มารู้แล้วว่าเ
D 
ธอมีค่าแ
G 
ค่ไหน
G7 
 
แต่มันส
C 
ายเกินไปที่
D 
ฉันจะได้ตอ
G 
บแทน
 
เพิ่งจะ
C 
รู้ตอนเสียเธอไ
D 
 
เพิ่งเข้าใ
Bm 
จว่าใครหวง
Em 
แหน 
 
ฉันเกิ
Am 
นใคร
C 
ฉันมันคนใจร้
D 
าย 
 
ไม่เคยเห็นใ
G 
จเธอ

G 
  เพิ่งจะรู้ซึ้งว่าโคตรคิด
D 
ถึงเธอ
Am 
  ตอนที่ฉันมีเธอกลับมองไม่เ
Em 
ห็นค่า
G 
  ไม่เคยใส่ใจไม่เคยปร
D 
ารถนา
Am 
  เมื่อเธอจากลาคิดได้ก็สา
Em 
ยไป

 
มีความ
G 
นัยหมื่นแสนล้านคำที่ไม่เคยบอกเ
D 
ธอ
 
เธอเก็บเอา
Am 
ไว้ในใจเสมอแต่บอกเธอไ
Em 
ม่ได้
 
จากกันไ
G 
ปไม่ทันตั้งตัวหัวใ
D 
จสลาย
 
หากเปลี่ยนเป็น
Am 
เราเลิกรากันไปก็ยั
Em 
งดีกว่า
 
โอ้
D 
ฟ้าไม่น่าใ
G 
จดำ 
 
 
G7 

 
ที่ผ่าน
C 
มารู้แล้วว่าเ
D 
ธอมีค่าแ
G 
ค่ไหน
G7 
 
แต่มันส
C 
ายเกินไปที่
D 
ฉันจะได้ตอ
G 
บแทน
 
เพิ่งจะ
C 
รู้ตอนเสียเธอไ
D 
 
เพิ่งเข้าใ
Bm 
จว่าใครหวง
Em 
แหน 
 
ฉันเกิ
Am 
นใคร
C 
ฉันมันคนใจร้
D 
าย 
 
ไม่เคยเห็นใ
G 
จเธอ

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | C D | G G7 |

 
ที่ผ่าน
C 
มารู้แล้วว่าเ
D 
ธอมีค่าแ
G 
ค่ไหน
G7 
 
แต่มันส
C 
ายเกินไปที่
D 
ฉันจะได้ตอ
G 
บแทน
 
เพิ่งจะ
C 
รู้ตอนเสียเธอไ
D 
 
เพิ่งเข้าใ
Bm 
จว่าใครหวง
Em 
แหน 
 
ฉันเกิ
Am 
นใคร
C 
ฉันมันคนใจร้
D 
าย

 
ที่ผ่าน
C 
มารู้แล้วว่าเ
D 
ธอมีค่าแ
G 
ค่ไหน
G7 
 
แต่มันส
C 
ายเกินไปที่
D 
ฉันจะได้ตอ
G 
บแทน
 
เพิ่งจะ
C 
รู้ตอนเสียเธอไ
D 
 
เพิ่งเข้าใ
Bm 
จว่าใครหวง
Em 
แหน 
 
ฉันเกิ
Am 
นใคร
C 
ฉันมันคนใจร้
D 
าย 
 
ไม่เคยเห็นใ
G 
จเธอ

Am 
เธอคือคนโชคร้
D 
ายที่ได้มาพบ.
G 
..ฉัน.

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites