INTRO | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
บ่แม่นเจ้าชา
D 
ยดูใบ 
 
แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
 
หนุ่มญ้อ
G 
ภูไท 
 
อำเภอบ้านแพงนค
D 
รพนม
 
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำ
D 
มัน 
 
บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
 
ฉายาหนุ่มกระสอ
G 
บป่าน 
 
หย่างเลาะบ้านหา
D 
กินแต่เหล้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
สิสนบ่น้อผู้ส
D 
าว 
 
ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
 
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เ
G 
ดียดกินเ
A 
ขียนข่อยก
D 
ะคน
 
เกิดเป็นผู้บ่าวไท
G 
ญ้อ 
 
หนุ่ม
A 
นานครพ
D 
นม
 
อยากแม่ตา
G 
คมน้องหน้า
A 
มนเป็นคนบ้าน
D 
ใด๋

 
ไอ้หนุ่มกระสอบป่
D 
าน 
 
บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
 
สาวบ่อยากใก
G 
ล้น้องบอกว่าน้
A 
องสิคันค
D 
าย
 
ผู้บ่าวกินใ
G 
บ 
 
เซ้าสองแลงส
A 
องกะไ
D 
ด้
 
บ่แม่นว่าข่อยเว่า
G 
ใด๋ 
 
A 
ล้วแม่นไผ
D 
สิเว้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | A | A | D |

 
บ่แม่นเจ้าชา
D 
ยดูใบ 
 
แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
 
หนุ่มญ้อ
G 
ภูไท 
 
อำเภอบ้านแพงนค
D 
รพนม
 
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำ
D 
มัน 
 
บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
 
ฉายาหนุ่มกระสอ
G 
บป่าน 
 
หย่างเลาะบ้านหา
D 
กินแต่เหล้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
สิสนบ่น้อผู้ส
D 
าว 
 
ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
 
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เ
G 
ดียดกินเ
A 
ขียนข่อยก
D 
ะคน
 
เกิดเป็นผู้บ่าวไท
G 
ญ้อ 
 
หนุ่ม
A 
นานครพ
D 
นม
 
อยากแม่ตา
G 
คมน้องหน้า
A 
มนเป็นคนบ้าน
D 
ใด๋

 
ไอ้หนุ่มกระสอบป่
D 
าน 
 
บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
 
สาวบ่อยากใก
G 
ล้น้องบอกว่าน้
A 
องสิคันค
D 
าย
 
ผู้บ่าวกินใ
G 
บ 
 
เซ้าสองแลงส
A 
องกะไ
D 
ด้
 
บ่แม่นว่าข่อยเว่า
G 
ใด๋ 
 
A 
ล้วแม่นไผ
D 
สิเว้า

OUTRO | Bm | D | F#m | D | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites