Tune to Eb

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

INSTRU | Em Bm | C G |
INSTRU | Am D | G D |

 
เธอยังจำได้ห
G 
ม้าย
 
D 
วางอีได้รักกันต้องใช้เว
Em 
ลาแค่ไหน
 
หรือเธอไม่ส
C 
นใจ
 
ว่า
Em 
พรือตอบได้หม้า
Am 
ยเธอ 
 
 
D 

 
รักมานานแค่ไ
G 
หน
D 
มีสักหิดมั่งหม้ายที่คิดถึง
Em 
กันเสมอ
 
หรือคบไว้เ
C 
ปรอ 
 
Em 
วลาที่เธอเห
Am 
งา ๆ  
D 

 
ที่
Em 
เคยสัญญา
 
ที่
Bm 
เคยสาบาน 
 
จะ
C 
รักจนชั่ว
G 
ชีวี 
 
 
D/F# 
 
เธอลืม
A7 
พี่บ่าว
 
แล้วหม้ายคนดี วัน
D 
นี้จึงมาขอลา

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
เธอไม่ต้องปิด
G 
บัง
 
D 
อกให้ฟังสักหิด 
 
พี่เองจะไ
Em 
ด้ทำใจ
 
อย่าเฉย อย่าช
C 
าไป
 
ว่า
Em 
พรือเงียบไซร่
Am 
ละเธอ 
 
 
D 

 
ไม่ต้องมาสงส
G 
าร
D 
คนที่รักและคอยหวังดีให้
Em 
เธอเสมอ
 
ก็ฉันมาค
C 
นเซอร์
 
ตาม
Em 
คนอย่างเธอ 
 
Am 
ม้ายทัน 
 
 
D 

 
ที่
Em 
เคยสัญญา
 
ที่
Bm 
เคยสาบาน 
 
จะ
C 
รักจนชั่ว
G 
ชีวี 
 
 
D/F# 
 
เธอลืม
A7 
พี่บ่าว
 
แล้วหม้ายคนดี วัน
D 
นี้จึงมาขอลา

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
G 
ข็มนาฬิกา 
 
บอกเว
Em 
ลานาที
 
อีกไม่
Am 
นานนี้ 
 
น้อง
D 
พี่จะจากลา
 
ช่วยอธิบ
G 
ายให้ได้เข้าใจ
 
ไม่ใช่จะไ
Em 
ปให้มันค้างคา
 
ขอสามนา
C 
ทีไม่นานหรอกนะแค่บอก
D 
มา
 
ว่าเธอนั้นมีใคร..
 

INSTRU | C | Bm | Am D | G D |

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย

 
ถามจริ
Am 
งมีใครแทนฉั
D 
น..
 
แล้วช่ายหม้
G 
าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites