พี่
Em 
รัก 
 
น้องเหม็ด
D 
ใจ 
 
ฮู้
C 
บ่ยังคิด
Em 
ฮอด

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times ) | C |

Em 
ระยะเส้นท
D 
าง 
 
ไม่อาจกั้
C 
นใจ
 
และ
Em 
ยังจำคำน้องไ
D 
ด้ 
 
ว่าฮักอ้ายเ
G 
ด้อ
 
ทั้งใ
Em 
จเด็กใต้คน
D 
นี้ก็มีแ
C 
ค่เธอ
Am 
ยอมทุกอย่างเส
D 
มอได้เคียงคู่น
G 
าง

 
อาจไม่
Am 
ดีเท่าใ
D 
คร 
 
แต่ว่าใ
Bm 
ห้เกิน
Em 
ร้อย
 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
หมดทั้งชี
D 
วิตก็ยกให้เ
G 
ธอ
 
ถ้าน้องมอง
Am 
เห็นถึงหัวใ
D 
จ 
 
จะรู้ว่า
Bm 
ฮักหลาย
Em 
เด้อ
 
C 
ธอคนเดียวเท่านั้น 
 
ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เ
D 
ป็นลูกใภ้

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง 
 
 
D 

G 
ระยะทางหลายพันกิโล 
 
ระยะใจใกล้เพียงแค่นี้
 
รักอย่างแรงแหลงจริงอีหลี เพื่อเ
C 
ธอคนดี 
 
ทำได้ทุกอ
D 
ย่าง

INSTRU | C | Bm | Am D | G | ( 2 Times )

 
อาจไม่
Am 
ดีเท่าใ
D 
คร 
 
แต่ว่าใ
Bm 
ห้เกิน
Em 
ร้อย
 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
หมดทั้งชี
D 
วิตก็ยกให้เ
G 
ธอ
 
ถ้าน้องมอง
Am 
เห็นถึงหัวใ
D 
จ 
 
จะรู้ว่า
Bm 
ฮักหลาย
Em 
เด้อ
 
C 
ธอคนเดียวเท่านั้น 
 
ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เ
D 
ป็นลูกใภ้

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง 
 
 
D 

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง

 
เด็กใต้ค
C 
นนี้จะไม่โล
D 
เล.. 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites