Tune to Eb
INTRO | Am | D | G | Em | ( 2 Times )

Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  เรื่องราวที่เราเคยผ่าน
G 
  เธอยังคงคอยอยู่ไหม
Em 
  เวลาที่มีให้กัน
Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  ตอนเราสองคนจูงมือ
G 
  ไปเดินไปเที่ยวไปดูหนัง
Em 
  ภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไป

Am 
  ภาพของเราทั้งสอง
D 
  ที่เลือนหาย
G 
  เมื่อก่อนเราเคยรัก
Em 
  จำได้ไหม
Am 
  วันครบรอบที่ฉัน 
 
 
D 
  ให้ 
 
surprised
G 
  Will never come back  
Em 
  even in one time

Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  เรื่องราวที่เราเคยผ่าน
G 
  เธอยังคงคอยอยู่ไหม
Em 
  เวลาที่มีให้กัน
Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  ตอนเราสองคนจูงมือ
G 
  ไปเดินไปเที่ยวไปดูหนัง
Em 
  ภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไป

Am 
วันเวลาหมุนเวียน 
 
ถ้าหมด
D 
รักก็คงต้องไป
 
เธอมีเ
G 
ขาเราคงต้องจากกถัดวัน
Em 
นี้เราคงต้องขาดกัน
Am 
ฉันคงทำได้เพียง 
 
ภาว
D 
นาให้เธอหวนคืน
 
รักของเ
G 
ขาราคาเท่าไรเธอจึงได้
Em 
ซื้อเวลาทั้งหมด

Am 
หาก กาล  
D 
เว 
 
ลา
 
ต้อง
G 
ทำให้เราจากกัน
 
ใจของ
Em 
ฉันยังคงไม่คลายรักเธอ

Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  เรื่องราวที่เราเคยผ่าน
G 
  เธอยังคงคอยอยู่ไหม
Em 
  เวลาที่มีให้กัน
Am 
  เธอยังจำได้อยู่ไหม
D 
  ตอนเราสองคนจูงมือ
G 
  ไปเดินไปเที่ยวไปดูหนัง
Em 
  ภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไป

Am 
หาก กาล  
D 
เว 
 
ลา
 
ต้อง
G 
ทำให้เราจากกัน
 
ใจของ
Em 
ฉันยังคงไม่คลายรักเธอ

OUTRO | Am | D | G | Em | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites