INTRO | Am | Bm | Am | D |

 
แค่เธอบ
G 
อกว่าเธอเหงา 
 
แค่เธอ
Em 
บอกว่าเธอเศร้าใจ
 
ฉันก็
C 
พอจะรู้ไ
D 
ด้ 
 
เธอโดนทำร้
G 
ายมา
 
มีหน้า
G 
ที่แค่ปลอบใจ 
 
ตอนเธอเจ็บ
Em 
ช้ำมีน้ำตา
 
มี
C 
ค่าตอนเธอเรียก
D 
หาที่ระบ
G 
าย

 
หน้าที่แ
G 
ฟนเป็นของเขา 
 
หน้าที่
Em 
เราแค่คนปลอบใจ
 
หากวันไ
C 
หนเขาไม่โกรธ
D 
กัน 
 
ไม่ต้องไปวุ่
G 
นวาย
 
แค่เธอ
G 
ยังนึกถึงกัน 
 
ในบางเว
Em 
ลาก็ดีแค่ไหน
 
ก็เต็มใ
C 
จเป็นตัวแทนเ
D 
ขา 
 
แค่เธอโท
G 
รมา

 
ได้แต่
Am 
รอรอเศษเวลา 
 
ที่เธอต้องกา
Bm 
รฉัน
 
ตัวสำ
Am 
รองที่ไม่สำคัญ 
 
เต็มใจจะไ
D 
ปหา

 
ขอแค่ได้
G 
อยู่เป็นคนแก้เหงา
 
ตอนเธอโกรธ
Bm 
เขาก็ไม่เป็นไร 
 
แค่ได้อยู่ข้า
C 
งๆ 
 
เธอ
 
ตอนที่ไม่เ
Bm 
หลือใคร 
 
ก็เต็ม
Am 
ใจเป็นที่ปรึ
D 
กษา
 
ถึงฉันมี
G 
ค่าแค่ตอนเธอเหงา 
 
ฉันก็ดีใ
Bm 
จที่เธอโทรหา
 
เป็นแค่เพียงตัว
C 
สำรอง 
 
แค่คน
Bm 
เช็ดน้ำตา
 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการ
G 
ก็พอ

INSTRU | Am | Bm | Am | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ได้แต่
Am 
รอรอเศษเวลา 
 
ที่เธอต้องกา
Bm 
รฉัน
 
ตัวสำ
Am 
รองที่ไม่สำคัญ 
 
เต็มใจจะไ
D 
ปหา

 
ขอแค่ได้
G 
อยู่เป็นคนแก้เหงา
 
ตอนเธอโกรธ
Bm 
เขาก็ไม่เป็นไร 
 
แค่ได้อยู่ข้า
C 
งๆ 
 
เธอ
 
ตอนที่ไม่เ
Bm 
หลือใคร 
 
ก็เต็ม
Am 
ใจเป็นที่ปรึ
D 
กษา
 
ถึงฉันมี
G 
ค่าแค่ตอนเธอเหงา 
 
ฉันก็ดีใ
Bm 
จที่เธอโทรหา
 
เป็นแค่เพียงตัว
C 
สำรอง 
 
แค่คน
Bm 
เช็ดน้ำตา
 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการ
G 
ก็พอ

 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการก็
G 
พอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites