INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D | G | G |

 
ตั้งแ
G 
ต่เจอเธอ 
 
ทำให้หัวใ
Em 
จฉันเบลอๆ
 
หลงรักเ
C 
ธอ 
 
เข้าแล้วจั
D 
งๆ
 
จะทำยังไ
G 
งให้เธอนั้น 
 
หันมามอ
Em 
งกัน
 
เพราะตัวเธอ
C 
นั้น 
 
มีแฟนอยู่แ
D 
ล้ว

 
เธอมีแฟนแ
C 
ล้ว 
 
มันก็เรื่องของเ
D 
ธอ
 
ฉันจะชอบ
Bm 
เธอ 
 
มันก็เรื่องของ
Em 
ฉัน
 
แค่เสี้ยวนา
C 
ทีที่เธอ 
 
หันมาสบต
D 
ากัน
 
อยากจะบอกความใน
G 
ใจ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
เธอมีแฟนแ
C 
ล้ว 
 
มันก็เรื่องของเ
D 
ธอ
 
ฉันจะชอบ
Bm 
เธอ 
 
มันก็เรื่องของ
Em 
ฉัน
 
แค่เสี้ยวนา
C 
ทีที่เธอ 
 
หันมาสบต
D 
ากัน
 
อยากจะบอกความใน
G 
ใจ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ

 
ก็ฉันชอบเ
C 
ธอ 
 
ฉันมันรักเ
D 
ธอ
 
ฉันไม่ได้รักแฟน
Bm 
เธอ 
 
ให้เธอเข้า
Em 
ใจ
 
รู้ว่าคิด
C 
ผิด 
 
จึงไม่อาจหักห้าม
D 
ใจ 
 
ให้ไปรักเ
G 
ธอ
 
จะเอาให้ห
C 
มด 
 
ทั้งรถยนต์ที่
D 
ดิน
 
พร้อมทั้งหนี้
Bm 
สิน เฮ๊ะ ไม่มีหรอก
Em 
เธอ
 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟนเธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

 
ฉันจะ
C 
รอตอนแฟน 
 
เธอเ
D 
ผลอ
 
ขอเพียงโอก
C 
าส 
 
ให้ฉันได้ดูแลเ
D 
ธอ
 
ถึงเป็นแค่ชู้ ฉันก็เต็
G 
มใจ

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites