Tune to Eb
INTRO | Em D | C G |
INTRO | C Bm | C D | D |

 
เฮา
Em 
เลิกกันเด้อ 
 
D 
ปก่อนเด้อ
 
นี่สิเ
C 
ป็นข้อความสุดท้
G 
าย
D/F# 
 
พอสิ
Em 
ฮู้อยู่ว่าบ่มี
D 
ผลต่อใจอ้าย
 
เอาง่
C 
ายๆ 
 
คืออ้ายบ่ทันได้อ่
D 
าน
 
แต่
C 
ถ้าหาก 
 
ได้
D 
ยินเพลงนี้
 
เปิด
Bm 
เบิ่งแชทที่อ้ายเสีย
Em 
งส้นไว้นั้น
D 
C 
มีใจความว่าบ่สำคัญ 
 
แต่บ่ได้บอ
D 
กฮัก

 
สิได้
Am 
สมกับที่อ้ายบอกเขา
 
ว่า
Bm 
เฮาเป็นแค่คนฮู้จัก
 
เอาเว
C 
ลาตามหาไปพาเขามาฮัก
 
กันให้
D 
สม..ใจอ้าย

 
ปล่อยให้เ
G 
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
D 
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Em 
จความเน่าๆ 
 
ว่า
D 
บ่สำคัญ
C 
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
D 
บ่เปิดอ่าน
 
G 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
C 
องกะลูกมี
D 
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
D 
 
สิไห้ต้
C 
อมน้ำตาแต่ใ
D 
ส 
 
มาให้นำค
Em 
นบ่ฮักกัน
 
D 
อ้ยย…

Em 
  เมื่อความบ่ฮักมาแล่นตุ้มฮ้ายกว่าจูดไฟสุม
C 
  ดับลงแล้วเป็นแป้วใหญ่ 
 
คั่นแม่นใจน้องเป็นไฟ
Em 
  ความฮักหลายเป็นเชื้อ 
 
ชายคนมอ
C 
ด..ผัดอ่วยหนี
Em 
  สิแล่นหาหม่องลี้ 
 
กะปานมีสุ่มมางุมจิต
C 
  เจ้าผู้เดียวคือชีวิต 
 
บั
Em 
ดบ่ซา..
 
  น้อกันจ้อย.
C 
.. 
 
เอ้ย.
D 
.. 
 
อ้ายเอ๋ย..

INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |
INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |

 
สิได้
Am 
สมกับที่อ้ายบอกเขา
 
ว่า
Bm 
เฮาเป็นแค่คนฮู้จัก
 
เอาเว
C 
ลาตามหาไปพาเขามาฮัก
 
กันให้
D 
สม..ใจอ้าย

 
ปล่อยให้เ
G 
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
D 
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Em 
จความเน่าๆ 
 
ว่า
D 
บ่สำคัญ
C 
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
D 
บ่เปิดอ่าน
 
G 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
C 
องกะลูกมี
D 
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
D 
 
สิไห้ต้
C 
อมน้ำตาแต่ใ
D 

 
ปล่อยให้เ
Em 
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
D 
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Bm 
จความเน่าๆ 
 
ว่าบ่สำคัญ
Am 
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
D 
บ่เปิดอ่าน
 
G 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
C 
องกะลูกมี
D 
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
D 
 
สิไห้ต้
C 
อมน้ำตาแต่ใ
D 
 
มาให้นำค
Em 
นบ่ฮั
D 
กกัน
C 
 
Bm 

 
จักสิไห้
Am 
ต้อมน้ำตาแต่
D 
ใส.. 
 
มาให้นำคนบ่ฮักกัน

OUTRO | Em D | C G |
OUTRO | Em D | C | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites