วณิพก – คาราบาว


INTRO | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )

 
เมื่อดวงตา
Dm 
ของฉันมันมืดมิด
 
แต่ชีวิต
ฉันยังไม่มืดลง
Dm 
 
แม้ความรัก
Dm 
ยังเคยมีมั่นคง
 
จะร้างไกล
ไม่หวนกลับคืนมา
Dm 

 
ออกยํ่าไปบ
Bb 
นทางที่หิวโซ 
 
มิรู้คืน
รู้วันเวลา
Dm 
 
ขอเศษเงิน
Gm 
เศษทานผู้ผ่านมา
 
เพียงเมตตา
ฉันบ้าง 
 
เป็นครั้งคราว

INSTRU | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )

 
อยู่ในโลก
Dm 
ความมืดอันลึกลับ
 
คงสดับ
รับได้แต่สําเนียง
Dm 
 
จะมองหา
Dm 
มองเห็นก็เป็นเพียง
 
ในความฝัน
ยามฉันล้มตัวนอน
Dm 

 
พอตื่นมา
Bb 
พานพบกับความหมาย
 
ยังหายใจเ
นื้อตัวยังผ่าวร้อน
Dm 
 
ยังมีหวัง
Gm 
เห็นดวงตะวันรอน
 
จะมัวนอนนิ่งเฉย
อยู่ทําไม 
 
 
Dm 

 
* จึงมาเป็น
Bb 
… 
 
วณิ
A7 
พกพเนจร
Dm 
 
เที่ยวเร่ร่อน
Bb 
… 
 
ร้อง
A7 
เพลงแลกเศษเงิน
Dm 
 
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
Gm 
 
จะนำเงินสะสม
รักษาดวงตา
Dm 

INSTRU | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )
INSTRU | Bb | F | C | Dm |
INSTRU | Bb | F | C | Dm | Dm |

( * )

INSTRU | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )

 
หากฉันเป็น
Dm 
ตัวแทนความมืดมิด
 
ขอชดใช้ชี
วิตที่เกิดมา 
 
 
Dm 
 
เพื่อทดแทน
Dm 
ทุกท่านที่เมตตา
 
ด้วยนำพา
เสียงเพลงสู่ผู้ฟัง
Dm 

 
เป็นบทเพลง
Bb 
โลกมืดและความหมาย
 
จะกู่ก้อง
ร้องไปไม่หยุดยั้ง
Dm 
 
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
Gm 
 
ฉันว่ายัง
มีคนที่เข้าใจ 
 
 
Dm 
 
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
Gm 
 
ฉันว่ายัง
มีคนที่เข้าใจ 
 
 
Dm 
 
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
Gm 
 
ฉันว่ายังมีคน
ที่เข้าใจ 
 
 

OUTRO | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )
( Fade out )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites