คนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่น่าจด
E 
จำ
 
เธอไม่ต้องถ
D 
ลำ 
 
ตัวมาก็
E 
ได้
 
ทบทวนใหม่อีก
F#m 
ครั้ง 
 
ก่อนมันจะสายเกิน
E 
ไป
 
ก่อนที่หัว
D 
ใจ 
 
เธอต้อง
E 
แย่ไปกว่านี้

 
โฮ.. ฮู้..  
D 
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
E 
กเธอ
 
นะคน
D 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
E 
าร..

 
ก็แค่.. เ
A 
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย.. 
 
 
Dm 

 
มองตา
F#m 
ฉัน 
 
มองให้ลึกลง
E 
ไป
 
เผื่อยังไม่มั่น
D 
ใจ 
 
ถามใจเ
E 
ธอดูให้ดี
 
เพลงของ
F#m 
ฉัน เวลามี 4 น
E 
าที
 
ใกล้จะจบลงทุ
D 
กที 
 
กับคำถ
E 
ามคนผ่านทาง

 
โฮ.. ฮู้..  
D 
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
E 
กเธอ
 
นะคน
D 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
E 
าร..

 
ก็แค่.. เ
A 
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
คนผ่านท
A 
าง.
E 
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง..
 
ก็
D 
แค่.. 
 
คนผ่านทาง..

INSTRU | A | E | F#m | D Dm |
INSTRU | A | E/G# | F#m | D | E | E |

 
ก็แค่เลิ
A 
กกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้..
 
ง่าย ๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
ก็แค่เลิ
A 
กกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้..
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
คนผ่านท
A 
าง.
E 
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง.. 
 
 
D 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites