นางวัน
Em 
ทองที่ว่าสองใ
D 
 
ยังไม่เท่าไ
C 
ร 
 
เมื่อได้เจอกับเ
D 
ธอ
 
คนใจ
Em 
ร้าย 
 
เธอมันคนหลายใ
D 
จ.. 
 
 
C 
 
D 

INSTRU | Em | D | C | D |

 
อ้ายบ่
Em 
คิดอ้ายบ่ฝัน 
 
คนที่บอกว่าฮักกัน
 
สิเป็น
Bm 
คนที่มาทิ้ง 
 
เป็นคนตัดความสัมพันธ์
 
เฮาข
C 
าดกัน 
 
เจ็บห
Am 
ลายอ้ายถืกหักห
D 
ลัง

 
เจ้าคบ
Em 
ซ้อนซ่อนผู้ได 
 
ที่ยังเก็บไว้ในใจ
 
เขาฮู้
Bm 
บ่อ้ายเป็นไผ 
 
หรือว่าตั๋วไว้คืออ้าย
 
ซ่
C 
างเป็น 
 
มา
Am 
งึดแท้น้อหัว
D 
ใจ

 
C 
จ้าบอกลา 
 
หยดน้ำ
Bm 
ตาอ้ายไหล
 
แต่
C 
พอได้ฮู้ความใน 
 
อ้ายสิบ
D 
อกสิเว้าสู่ฟัง

 
นางวัน
Em 
ทอง 
 
ที่ว่าสองใ
D 
 
ยังไม่เท่าไ
C 
หร่ 
 
เมื่อได้เจอกับเ
D 
ธอ
 
คนใจ
Em 
ร้าย 
 
เธอมันคนหล
Bm 
ายใจ
 
รักเท่าไ
C 
หร่ 
 
ก็คงไม่ได้ใ
D 
จเธอ

INSTRU | Em | D | C | D | Em | Bm | C | D |

 
C 
จ้าบอกลา 
 
หยดน้ำ
Bm 
ตาอ้ายไหล
 
แต่
C 
พอได้ฮู้ความใน 
 
อ้ายสิบ
D 
อกสิเว้าสู่ฟัง

 
นางวัน
Em 
ทอง 
 
ที่ว่าสองใ
D 
 
ยังไม่เท่าไ
C 
หร่ 
 
เมื่อได้เจอกับเ
D 
ธอ
 
คนใจ
Em 
ร้าย 
 
เธอมันคนหล
Bm 
ายใจ
 
รักเท่าไ
C 
หร่ 
 
ก็คงไม่ได้ใ
D 
จเธอ

 
อ้ายพอแ
G 
ล้ว 
 
กับคำว่าเ
D/F# 
สียใจ
 
ปล่อยเจ้
Em 
าไป 
 
ชาตินี้อย่าได้เ
D 
จอ
 
อ้ายบ่เคียด
Em 
บ่ซัง 
 
สิไปทางไดกะไปโลด
Bm 
เด้อ
 
เลี้ยงไม่เชื่องอย่างเ
C 
ธอ
 
D 
ล่อยไปตามเ
C 
วรต
D 
ามก
Em 
รรม 
 
D 
ว้โอ..

 
ยังไม่เท่าไ
C 
หร่ 
 
เมื่อได้เจอกับเ
D 
ธอ
 
คนใจ
Em 
ร้าย 
 
เธอมันคนหลา
Bm 
ยใจ
 
รักเท่าไ
C 
หร่ก็คงไม่ได้ใจเ
D 
ธอ

 
อ้ายพอแ
G 
ล้ว 
 
กับคำว่าเ
D/F# 
สียใจ
 
ปล่อยเจ้
Em 
าไป 
 
ชาตินี้อย่าได้เ
D 
จอ
 
อ้ายบ่เคียด
Em 
บ่ซัง 
 
สิไปทางไดกะไปโลด
Bm 
เด้อ
 
เลี้ยงไม่เชื่องอย่างเ
C 
ธอ
 
D 
ล่อยไปตามเวรตามกรรม

OUTRO | Em | D | C | D | Em | Bm | C | D | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites