INTRO | G Bm | Em | C | D |

G 
  วันเวลาจะผ่านไป
Bm 
นานซักเท่าไหร่
 
  หัวใ
C 
จ 
 
ยังรักแค่เธอเส
G 
มอ
G 
  พอนานไปกลับกลายเป็น
Bm 
ฉัน 
 
ที่ต้องปวด
 
  หัวใ
C 
จ 
 
ยังคิดถึงเธออยู่
D 
ร่ำไป

Em 
  หากฉันย้อนเวลากลับไ
C 
ปคืนนั้น
Em 
  จะไม่ทำให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
Em 
  จะฉุดรังให้เธอไม่ไ
C 
ปไหน
 
  อยากจะ
Am 
ขอให้เธอไม่ไปจาก
D 
ฉัน

 
อย่าฟ้าวถิ่ม
G 
กัน 
 
หัวใจอ้าย
Bm 
นั้นยังอ่อน
Em 
แอ
 
มันเป็นคนแ
C 
พ้ 
 
ที่แ
D 
คร์เจ้ากว่าใ
G 
คร
 
อยากให้
Am 
รู้ว่าอ้ายยัง
D 
มี 
 
ยังมีใ
G 
จให้เจ้าเส
Em 
มอมา
 
อ้ายยังคิ
C 
ดฮอดเจ้าอยู่ห
D 
นา 
 
คำแพงขอ
G 
งอ้าย.. 
 
 
D 

INSTRU | C D | G D/F# Em | C | D |

 
อ้ายยัง
G 
จำทุกเรื่องของเฮาบ่เคยจา
Em 
งหาย
 
เคยอยู่ไ
C 
สนำกันม่องได๋ 
 
กะยังจำได้
D 
ดี
C 
แค่อยากขอจัก
Cm 
อย่าง 
 
ให้
Bm 
เจ้าจงฟัง
Em 
ดีๆ
 
หัว
Am 
ใจอ้าย
D 
นี้อยากขอ
G 
จักอย่าง.. 
 
 
D 

 
อย่าฟ้าว
 
กัน 
 
หัวใจอ้า
Bm 
ยนั้นยังอ่อ
Em 
นแอ
 
มันเป็นคนแ
C 
พ้ 
 
ที่แ
D 
คร์เจ้ากว่าใ
G 
คร
 
อยากให้
Am 
รู้ว่าอ้ายยัง
D 
มี 
 
ยังมีใ
G 
จให้เจ้าเส
Em 
มอมา
 
อ้ายยังคิ
C 
ดฮอดเจ้าอยู่ห
D 
นา 
 
คำแพงของอ้
G 
าย.. 
 
 
D 

 
อย่าฟ้าว
 
กัน 
 
หัวใจอ้า
Bm 
ยนั้นยังอ่อ
Em 
นแอ
 
มันเป็นคนแ
C 
พ้ 
 
ที่แ
D 
คร์เจ้ากว่าใ
G 
คร
 
อยากให้
Am 
รู้ว่าอ้ายยัง
D 
มี 
 
ยังมีใ
G 
จให้เจ้าเส
Em 
มอมา
 
อ้ายยังคิ
C 
ดฮอดเจ้าอยู่ห
D 
นา 
 
คำแพงของอ้
G 
าย..

 
อ้ายยัง
C 
คิดฮอดเจ้าอยู่ห
D 
นา 
 
คำแพงขอ
G 
งอ้าย

OUTRO | C D | G D/F# Em | C D | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites